Hvem er kurset for?
Kurs i mestring av depresjon - KiD, er utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstemt eller er deprimert (lett - moderat) på en slik måte at det går ut over livskvalitet og funksjonsevne. Symptomer kan være:

 • Fravær av glede
 • Tilbaketrekking
 • Følelse av å være verdiløs
 • Lite initiativ
 • Konsentrasjonsvansker
 • Tristhet
 • Søvn-problemer
 • Uro
 • Grubling
 • Irritabilitet

Hva går kurset ut på?
Dette er et kurs som er bygd på kognitiv, sosial læringsteori. Det er en anerkjent metode som er egnet til formålet. Kurset er basert på undervisning. Deltakerne får opplæring i bruk av metoder og teknikker for å endre tankemønster og handlingsmønster som vedlikeholder og forsterker nedstemthet/depresjon.

Det er ikke nødvendig å fortelle om egne problemer i gruppa, men kursdeltakerne må arbeide med disse hjemme ved hjelp av metoder og teknikker som læres på kurset. Hjemmearbeid er en viktig del av kurset!

Kursboken, "Å mestre depresjon", benyttes aktivt også i hjemmearbeidet.

Målet med kurset:

 • Redusere graden av nedstemthet/depresjon
 • Redusere varigheten av depresjon
 • Redusere de negative følgene av depresjon
 • Forebygge nye episoder med med depresjon

Praktiske opplysninger:
Kurset går over 8 uker, 1 gang a 2,5 timer per uke. Det er ca åtte deltakere på hvert kurs. Etter kurset er det oppfølgingsmøter etter ca 1, 2 og 4 måneder. Kurset ledes av godkjent kursleder og er gratis.

Kursdeltakere kan henvises til kurset fra sin fastlege, behandler eller gjennom annen kontakt med helsetjenesten.

Informasjon om tid og sted for KiD, samt kontakt med kursleder kan fås ved henvendelse til i egen kommune. mer informasjon finnes også på websidene til Kommunal Kompetanse og på websidene til Rådet for Psykisk Helse