Solhellinga 10 er et bygg som rommer 12 omsorgsleiligheter, fellesrom og personalrom. Leilighetene er omsorgsleiligheter som har døgnbemanning. Leilighetene er reservert for personer med  psykisk lidelse/problem og tildeles etter lov om sosiale tjenester § 3-4.

De fleste av personalet har fagutdanning med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Personalet yter tjenester etter avtale/behov og det gis enkelt vedtak, på tjenester som opplæring og praktisk bistand, etter lov om sosiale tjenester.

Ved behov for hjelp med medisinering gis gjennom vedtak etter lov om helsetjenester.

Alle beboere har en husleiekontrakt med Hamar Kommune og betaler husleie som inkluderer renovasjon, oppvarming og strøm. Husleie er for tiden 6500 kr pr. mnd.

Søknadsskjema til omsorgsbolig.
(Fås også ved henvendelse Servicekontoret i Rådhuset - tlf 62 56 30 10.
Søknaden behandles i sentralt inntaksmøte.