UiF, nå Finn din vei, er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunen i Hedmark og NAV. Målgruppen er ungdom fra Hamar-regionen i alderen 16-21 år med rett til videregående skole, som ikke er i skole eller arbeid.

Som en følge av at Oppfølgingstjenesten i fylket og tiltaksseksjonen i sosialtjenesten i Hamar kommune ble samlokalisert med daværende Aetat i Triangelgården høsten 2005, fikk sosialtjenesten i Hamar tilbud om å bli partner i et pilotprosjekt i EUs Leonardo da Vinci-program, noe som førte til dannelsen av tiltaket "Jobbkarusell" (les mer om dette under fanen LDV-prosjekt). I tillegg til den viktige erfaringen vi fikk gjennom arbeidet med jobbkarusellene, var lærerike studieturer til København og Drammen  medvirkende til at prosjektet "Ungdom i farta" ble utviklet. At Storhamar videregående skole fattet interesse for prosjektet, gjorde det mulig å realisere det. Offisiell åpning var 10. juni 2011. Høsten 2013 gikk prosjektet inn i daglig drift i fylkeskommunen. Navnet på tiltaket er nå Finn din vei.

"Ungdom i farta" (UiF), nå Finn din vei, er et samarbeidsprosjekt mellom Hedmark fylkeskommune v/Oppfølgingstjenesten og NAV. Målgruppen for prosjektet er ungdommer fra Hamar, Løten, Ringsaker og Stange i alderen 16-21 år med rett til videregående skole, men som ikke er i noe utdanningsløp eller jobb. Det er ungdom som vil noe, men som ikke vet veien. Innsøking går gjennom Oppfølgingstjenesten. Målet når det gjelder deltakere, er et antall på ca 45 i året per skole, med løpende inntak. Den enkelte deltakers varighet i prosjektet er fra 12-52 uker. Tidsbruken avhenger av vedkommendes ståsted.

Storhamar videregående skole var prosjekteier og UIF/Finn din vei holder til i fylkeskommunens lokaler på Lundbo i Brennbakkveien 25, 2318 Hamar. UiF-prosjektet hadde tre ansatte fra Storhamar, en ansatt fra NAV i halv stilling og en miljø-arbeider fra NAV i 20% stilling. Finn din vei har to ansatte fra Storhamar videregående skole og to ansatte fra Hamar katedralskole, samt en kontaktperson fra NAV. Arenaen vi bruker er det store huset vårt Lundbo og Storhamar videregående skole sine lokaler og verksteder, samt eksterne praksisplasser.

"Ungdom i farta" var en del av den nye nasjonale satsingen Ny Giv hvor et hovedmål er å få til varig og samordnet oppfølging av unge utenfor opplæring og arbeid. Oppfølgingen skal være bærekraftig, strukturert og målrettet, og med hjelp av felles virkemidler skal ungdommen motiveres tilbake til opplæring eller arbeid. Delmål er å øke livskvalitet, selvtillit, få bedret den sosiale kompetansen og arbeidskapasiteten, gi deltakerne mestrings-opplevelser på ulike plan og bedre både den psykiske og fysiske formen til deltakerne.

Prosjektet tok sikte på å veilede, kvalifisere, motivere og inspirere deltakerne, vi tok utgangspunkt i deres egne erfaringer, interesser og drømmer. Veiledningsmetoden (AI) er basert på anerkjennende elevsamtaler og positiv psykologi. Metoden går ut på å ta tak i det som fungerer og styrke dette, ikke fokusere på problemene.

Prosjektet skulle vise stor fleksibilitet i organisering fordi dette gir større muligheter for individuelle tilpasninger og skreddersydde opplegg for den enkelte.

Etter at UiF-prosjektet høsten 2013 ble til Finn din vei, huser Lundbo enn så lenge Finn din vei-tilbudet for både Storhamar videregående skole og Hamar katedralskole. Hovedmålet for Finn din vei er som for Ungdom i farta, å få til varig og samordnet oppfølging av unge utenfor opplæring og arbeid og bidra til at ungdom motiveres tilbake til opplæring eller arbeid.

Bor du i Hamar, Løten, Ringsaker eller Stange kommuner? Vil du gjerne delta i tiltaket? Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med Oppfølgingstjenesten i kommunen din. De kan søke deg inn dersom du hører til målgruppen.