Tilhørighet til ungdomsskolene blir knyttet til barneskolene, slik:
Ajer: Elever fra Storhamar og Prestrud skole
Børstad: Elever fra Greveløkka, Solvang og Rollsløkken skole
Ener: Elever fra Ingeberg, Ridabu, Lunden og Lovisenberg skole.