GOD PSYKISK HELSE ER VIKTIG - HELE LIVET!

  • Er du bekymret for ditt barns psykiske helse og utvikling?
  • Har du bekymringer rundt hvordan din helse og livssituasjon påvirker barnet ditt?
  • Er du gravid og plaget med nedstemthet, bekymringer og engstelse?

Helsestasjonen for barn i Hamar kommune har ansatt en psykolog som arbeider med forebygging og psykisk helse for barn i alderen 0-6 år og deres familier, inkludert gravide.

Vi er åpen for alle typer henvendelser og vårt ønske er at foreldre eller andre tar kontakt så tidlig som mulig ved bekymring. Hensikten er å tilby lett tilgjengelig psykologisk hjelp på et tidlig tidspunkt, før problemene blir omfattende. Det er også et mål å forebygge at de vanskene som gravide/foreldre opplever er til hinder for å utvikle et godt samspill med sitt barn.

Hva innebærer tilbudet

  • Råd og veiledning, vurdering og kortvarig, løsningsfokusert behandling (1-5 konsultasjoner, i noen tilfeller kan tilbudet forlenges)
  • Der det vurderes at det er behov for mer omfattende hjelp over lengre tid, kan vi hjelpe til med henvisning til andre hjelpeinstanser (f.eks. BUP/DPS)
  • Deltagelse i samarbeid og drøftinger med aktuelle samarbeidsparter (f.eks. helsesøster, jordmor, barnehage, barnevern)

Hvordan ta kontakt?

Gi beskjed til helsesøster, jordmor eller andre på helsestasjonen om at du ønsker kontakt med psykolog Inger Anne Røhr, så vil de videreformidle ditt ønske og du vil bli kontaktet på telefon for å avtale time.

Tilbudet er gratis og det er ikke nødvendig med henvisning fra fastlege.

 

Visste du at:

  • fødselsdepresjon er den vanligste komplikasjonen til fødsel? (www.nhi.no)
  • hvis noen er bekymret for et lite barn, har det vist seg at bekymringen ofte var berettiget?
  • barns tidlige erfaringer har stor betydning for hjernens endelige utvikling?
  • Hamar helsestasjon deltar i et prosjekt for å bli bedre til å oppdage sped- og småbarn i risiko så tidlig som mulig?

 

 

 

 

Ingen bekymringer er for små til å ta kontakt!