SOLVANG SKOLE

Solvang skole er Hamars eldste barneskole, og har i år 222 elever fordelt på syv årstrinn og 10 klasser. Så mange elever har det aldri før vært på Solvang skole. Skolekretsen ligger i et boligstrøk i utkanten av tettbebyggelsen i Hamar. Skolen ble rehabilitert og utbygd i 1997 i forbindelse med Reform 97. I 2012 ble skolen ”utvidet” men en ny paviljong med to klasserom – for å imøtekomme store elevkull. Sommeren 2015 ble skolen utvidet ytterligere med en paviljong til med to klasserom.

Skolen ligger på Solvang i gamle Vang kommune, dagens Hamar, cirka to kilometer nord for Hamar sentrum. Skolen ligger sentralt i villastrøkene Solvang og Smeby og har den viktige fartsåren Furnesveien, som strekker seg fra sentrum og nordover, like ved. Skolen ligger sentralt til med gåavstand til sentrum, Ankerskogen og  Børstad.

I skoleåret 2018/19 har Solvang skole 222 elever og 36 ansatte. Dette er  lærere, rektor, assisterende rektor, SFO-leder, assistenter, to renholdere, en vaktmester og en sekretær. 100 elever har plass i skolefritidsordningen.


Flytte til Solvang skolekrets?
​Skolen har 10 klasser fordelt på 7. trinn. Det betyr at noen trinn har to klasser, mens på andre trinn er det bare en klasse. Har du et barn som er født i 2006 (7. trinn 2018/2019) så er det desverre ikke plass. Det samme gjelder om du har en elev som er født i 2011 (3. trinn 2018/2019). Alle andre trinn har kapasitet. 
 

 

 LITEN SKOLE – STORT HJERTE

Skolens mål:

Elevene våre skal få oppleve:

 • Raushet mennesker imellom
 • Lærings-og livsglede
 • Nysgjerrighet og skaperlyst
 • Ulike måter å tilegne seg kunnskap på
 • Få mot til å stå fram

Dette får vi til ved:

 • Tilpassede læringsplaner
 • Arbeid med læringsmiljø
 • Opplevelser gjennom kultur og natur
 • Aktiv bruk av nærmiljøet
 • Kreativ utfoldelse gjennom sang og drama
 • Videreføring av tradisjoner
 • Gode rutiner og systematikk som sikrer økt læringsutbytte i alle fag
 • Tidlig innsats
 • Fysisk aktive elever

Solvang skole erkjenner at sosial trygghet gir et godt grunnlag for læring. Trygge elever lærere best!

 

Samarbeid 
Omsorg
Læring
Verdier
Ansvar 
Nytenkning
Glede