SOLVANG SKOLE

Solvang skole er Hamars eldste barneskole, og har i år 214 elever fordelt på syv årstrinn. Så mange elever har det aldri før vært på Solvang skole. Skolekretsen ligger i et boligstrøk i utkanten av tettbebyggelsen i Hamar. Skolen ble rehabilitert og utbygd i 1997 i forbindelse med Reform 97. I 2012 ble skolen ”utvidet” men en ny paviljong med to klasserom – for å imøtekomme store elevkull. Sommeren 2015 ble skolen utvidet ytterligere med en paviljong til med to klasserom.

Skolen ligger på Solvang i gamle Vang kommune, dagens Hamar, cirka to kilometer nord for Hamar sentrum. Skolen ligger sentralt i villastrøkene Solvang og Smeby og har den viktige fartsåren Furnesveien, som strekker seg fra sentrum og nordover, like ved. Skolen ligger sentralt til med gåavstand til sentrum, Ankerskogen og  Børstad.

I skoleåret 2017/18 har Solvang skole 212 elever og 36 ansatte. Dette er  lærere, rektor, assisterende rektor, SFO-leder, assistenter, to renholdere, en vaktmester og en sekretær. 90 elever har plass i skolefritidsordningen.

 

SKOLESTART 2018
Det er registrert 23 skolestartere ved Solvang skole til neste skoleår. Her er en oversikt over dager som kan være lurt å notere seg.

 • Informasjonsmøte for foresatte/foreldre 9. mai kl. 18.00. Her deltar bl.a trinnets lærere, SFO-ansatte og rektor (innbydelse kommer).
 • Besøksdag for barna her på skolen onsdag 6. juni (innbydelse kommer).
 • Temakveld. Vi oppfordrer til å delta på temakveld med Ivar Haug som skal snakke om overgangen mellom barnehage/skole/SFO onsdag 6. juni kl. 18-20 (vedlegg)
 • Åpen SFO. Vi inviterer alle til å bli bedre kjent med SFO-livet og holder åpent onsdag 13.juni fra 17.00-19.00 for skolestartere og deres foresatte.
 • Skolestart mandag 20.august 2018 kl. 09.00
 • Solvang skoles «Foreldreskole» To kvelder etter skolestart har vi samlinger hvor målet er å ha det hyggelig, lærerikt, få informasjon, bli kjent og avklare forventninger. I tillegg arrangeres et temamøte.

 

 LITEN SKOLE – STORT HJERTE

Skolens mål:

Elevene våre skal få oppleve:

 • Raushet mennesker imellom
 • Lærings-og livsglede
 • Nysgjerrighet og skaperlyst
 • Ulike måter å tilegne seg kunnskap på
 • Få mot til å stå fram

Dette får vi til ved:

 • Tilpassede læringsplaner
 • Arbeid med læringsmiljø
 • Opplevelser gjennom kultur og natur
 • Aktiv bruk av nærmiljøet
 • Kreativ utfoldelse gjennom sang og drama
 • Videreføring av tradisjoner
 • Gode rutiner og systematikk som sikrer økt læringsutbytte i alle fag
 • Tidlig innsats
 • Fysisk aktive elever

Solvang skole erkjenner at sosial trygghet gir et godt grunnlag for læring. Trygge elever lærere best!

 

Samarbeid 
Omsorg
Læring
Verdier
Ansvar 
Nytenkning
Glede