SOLVANG SKOLE

Solvang skole er Hamars eldste barneskole, og har i år 216 elever fordelt på syv årstrinn og 10 klasser. Skolekretsen ligger i et boligstrøk i utkanten av tettbebyggelsen i Hamar. Skolen ble rehabilitert og utbygd i 1997 i forbindelse med Reform 97. I 2012 ble skolen ”utvidet” men en ny paviljong med to klasserom – for å imøtekomme store elevkull. Sommeren 2015 ble skolen utvidet ytterligere med en paviljong til som har to klasserom.

Skolen ligger på Solvang i gamle Vang kommune, dagens Hamar, cirka to kilometer nord for Hamar sentrum. Skolen ligger sentralt i villastrøkene Solvang og Smeby og har den viktige fartsåren Furnesveien, som strekker seg fra sentrum og nordover, like ved. Skolen ligger sentralt til med gåavstand til sentrum, Ankerskogen og  Børstad.

I skoleåret 2020/2021 har Solvang skole 216 elever og 39 ansatte. Dette er  lærere, rektor, assisterende rektor, SFO-leder, assistenter, to renholdere, en vaktmester og en konsulent. 90 elever har plass i skolefritidsordningen.


Flytte til Solvang skolekrets?
​Skolen har 10 klasser fordelt på 7. trinn. Det betyr at noen trinn har to klasser, mens på andre trinn er det bare en klasse. 1. trinn (født i 2014), 3.trinn ( født 2012) og 5. trinn (født i 2010) har pr dags dato ikke plass til fler elever. Ta kontakt med skolen. 

 

 LITEN SKOLE – STORT HJERTE

Skolens mål:

Elevene våre skal få oppleve:

 • Raushet mennesker imellom
 • Lærings-og livsglede
 • Nysgjerrighet og skaperlyst
 • Ulike måter å tilegne seg kunnskap på
 • Få mot til å stå fram

Dette får vi til ved:

 • Tilpassede læringsplaner
 • Arbeid med læringsmiljø
 • Opplevelser gjennom kultur og natur
 • Aktiv bruk av nærmiljøet
 • Kreativ utfoldelse gjennom sang og drama
 • Videreføring av tradisjoner
 • Gode rutiner og systematikk som sikrer økt læringsutbytte i alle fag
 • Tidlig innsats
 • Fysisk aktive elever

Solvang skole erkjenner at sosial trygghet gir et godt grunnlag for læring. Trygge elever lærere best!

 

Samarbeid 
Omsorg
Læring
Verdier
Ansvar 
Nytenkning
Glede