Noen viktige samarbeidspartnere er:

 • Fagforbundet
 • Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom, SIHF
 • Fagskolen i Innlandet
 • Ferskvann
 • Frivilligsentralen i Hamar
 • Fylkesmannen i Innlandet
 • Habiliteringstjenesten, Hedmark
 • Helse og omsorgstjenesten i kommunene i Hedmark
 • Helsedirektoratet
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Karlstads Universitet
 • Kommuner utenfor Hedmark
 • Kompetansesenteret for lindrende behandling, helseregion øst
 • Kreftforeningen nasjonalt og distrikt Innlandet
 • KS, Hedmark og Oppland
 • Lovisenberg Diakonale sykehus Hospice Sangen
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen Hedmark
 • Nasjonal kompetansesenter for Aldring og Helse
 • Norsk forbund for Utviklingshemmede
 • Norsk sykepleierforbund
 • NTNU i Gjøvik
 • Olsrud Media (Hamar Arbeid & Aktivitet)
 • OsloMet - storbyuniversitetet (Tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus)
 • Røde Kors Hamar
 • Senter for voksnes læring i Hedmark
 • Senter for omsorgsforskning, Østlandet, NTNU i Gjøvik
 • Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO)
 • Sykehuset i Innlandet
 • USHT Oppland
 • USHT i region øst
 • Webredaktør, utviklingssenter.no