Noen viktige samarbeidspartnere er:

 • Alderspsykiatrisk forskningssenter, SIHF
 • Aldring og Helse - nasjonal kompetansetjeneste
 • Frivilligsentralen i Hedmark
 • Fylkesmannen i Hedmark
 • Hjemmetjenester og sykehjem i alle kommunene i Hedmark
 • Høgskolen i Innlandet
 • Karlstads Universitet
 • Kompetansesenteret for lindrende behandling, helseregion øst
 • Kreftforeningen nasjonalt og distrikt Innlandet
 • KS, Hedmark og Oppland
 • Lovisenberg Diakonale sykehus Hospice Sangen
 • Nasjonalforeningen for folkehelse Hedmark
 • NTNU i Gjøvik
 • OsloMet - storbyuniversitetet (Tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus)
 • Palliativt team, Sykehuset Innlandet
 • Røde Kors Hamar
 • Senter for omsorgsforskning, Østlandet, NTNU i Gjøvik
 • Sykehuset i Innlandet