Noen viktige samarbeidspartnere er:

 • Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom, SIHF
 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
 • Frivilligsentralene i Hedmark
 • Fylkesmannen i Innlandet
 • Helse og omsorgstjenesten i kommunene i Hedmark
 • Høgskolen i Innlandet
 • Karlstads Universitet
 • Kompetansesenteret for lindrende behandling, helseregion øst
 • Kreftforeningen nasjonalt og distrikt Innlandet
 • KS, Hedmark og Oppland
 • Lovisenberg Diakonale sykehus Hospice Sangen
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen Hedmark
 • NTNU i Gjøvik
 • OsloMet - storbyuniversitetet (Tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus)
 • Røde Kors Hamar
 • Senter for omsorgsforskning, Østlandet, NTNU i Gjøvik
 • Sykehuset i Innlandet