Følgende ansatte har arbeidsplass på Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Hamar:

Irene Røen

Leder: Irene Mari Røen mob: 906 52 165  (irene.mari.roen@hamar.kommune.no)
Arbeidsområde: Demensomsorg/Forskning
 

Bente Kjøs

Bente Ødegård Kjøs
bente.kjos@hamar.kommune.no
Mobil: 986 31 171
Arbeidsområde: Pasientsikkerhet/Kvalitetsarbeid/
Tjenesteutvikling/Forskning

Stine Hellebergshaugen
stine.hellebergshaugen@hamar.kommune.no
Mobil: 906 24 460
Arbeidsområde: Forebyggende helsearbeid

Rikke TorgersenReidun

Rikke Anita Torgersen
Rikke.Anita.Torgersen@hamar.kommune.no
Mobil: 414 08 563
Arbeidsområde: Tjenester for personer med utviklingshemming

Reidun Hov
reidun.hov@hamar.kommune.no
Mobil: 932 45 422
Arbeidsområde: 
Pårørende/Lindrende arbeid/Forskning/Utviklingshemmede

Susanne Sønderbowenche fjeld

Susanne Sønderbo
susanne.sonderbo@hamar.kommune.no
Mobil: 98 21 26 69
Arbeidsområde: Forebyggende helsearbeid

Wenche Fjeld
Wenche.Fjeld@hamar.kommune.no
Mobil: 948 25 411
Arbeidsområde: Aldring/Seksualitet