Følgende ansatte har arbeidsplass på Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Hamar:

Irene Røen

Leder: Irene Mari Røen mob: 906 52 165  (irene.mari.roen@hamar.kommune.no)
Arbeidsområde: Demensomsorg/Forskning
 

Bente KjøsIrene Hanssen

Bente Ødegård Kjøs
bente.kjos@hamar.kommune.no
Mobil: 986 31 171
Arbeidsområde: Pasientsikkerhet/Kvalitetsarbeid/
Tjenesteutvikling/Forskning

Irene Hanssen
Irene.Hanssen@hamar.kommune.no
Mobil: 482 51 324
Arbeidsområde: Pasientsikkerhet

Rikke TorgersenReidun

Rikke Anita Torgersen
Rikke.Anita.Torgersen@hamar.kommune.no
Mobil: 932 53 907
Arbeidsområde: Tjenester for personer med utviklingshemming

Reidun Hov
reidun.hov@hamar.kommune.no
Mobil: 932 45 422
Arbeidsområde: 
Pårørende/Lindrende arbeid/Forskning/Utviklingshemmede

Åsa Serholt JensenFrøydis Sund

Åsa Serholt Jensen
Asa.Serholt.Jensen@stange.kommune.no
Mobil: 482 07 027
Arbeidsområde: Etikk (nettverk) / forhåndsamtaler (lindring)

Frøydis Sund
fs@lss.no
Mobil: 959 28 479
Arbeidsområde: Seksuell helse/ Likestilling/Norm
Tor SætrangDag Hanstad
Tor Sætrang
tor@helseinn.net
Mobil: 913 24 008
Arbeidsområde: Velferdsteknologi og e-helse
Dag Olav Hanstad
Dag.Olav.H.Hanstad@Stange.kommune.no
Mobil: 
948 79 755
Arbeidsområde: Sterk og stødig