Personer kan etter skade, operasjoner, sykdom o.l., få en lettere hverdag ved hjelp av tekniske hjelpemidler. Her i Hamar finner vi Hjelpemiddeltjenesten i tilknytming til Klukstuen omsorgssenter.

NB! Trenger du krykker, kontakter du Prestrudsenteret, Finsalsenteret, Parkgården eller Klukstuen direkte på dagtid. For alle øvrige hjelpemidler, gjelder kontaktinfo som under: 

Hjekpemiddeltjenesten er åpent for brukere, pårørende og samarbeidspartnere tirsdag og torsdag klokka 8.30 - 15.30.

Tlf. nr.: 62 56 39 80.  

Adresse: Klukstuen omsorgssenter, Stafsbergvn. 110, 2319 Hamar.

Det vil i åpningstida være mulig å hente og levere hjelpemidler eller melde saker pr. telefon. Hjelpemiddelsenteret mottar/returnerer hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral Elverum hver fredag.

  • Mob 970 50 024 kan benyttes mandag – fredag kl 8.30 – 15.30 kun ved tekniske hastesaker.
  • Ved utlån kveld/helg : Ring 62 56 39 60/ Hus B Klukstuen (gjelder kun hastesaker som ikke kan vente til ordinær åpningstid).

Det er mulig å melde saker på  vedlagt henvendelsesskjema.

Det er installert en telefonsvarer på lageret som gir beskjed om åpningstider de dagene det ikke er betjent. 

Nybygget som huser Hjelpemiddelsenteret