HVA ER LEKSER OG HVA ER FORMÅLET?

 • Elevene skal trene opp sine kunnskaper og ferdigheter.
 • Elevene skal trene og lære seg å planlegge, organisere sin tid, utvikle gode arbeidsvaner, selvdisiplin og få selvinnsikt i hvordan de best lærer.                                 
 • Lekser er vanligvis kjent stoff.
   

SKOLEN ANBEFALER AT ...

ELEVEN

 • starter leksearbeidet med å lese læringsplanen, sjekke læringsmålene og finne oppgavene som skal gjøres 
 • gjør leksene på de dagene som er satt opp i læringsplanen


FORELDRE OG FORESATTE

 • sørger for at leksearbeidet har faste rutiner som tid og sted
 • forteller barnet at læring og lekser er viktig og må komme før andre aktiviteter
 • oppmuntrer barnet til selvstendighet med fokus og støtte på hva barnet får til og mestrer
 • følger med læringsplanen ser til at leksene blir gjort.  Dette gjøres selv om barnet har tilbud om leksehjelp på skolen
 • gir beskjed til lærer dersom lekser ikke er gjort (beskjed kan gis via Visma Flyt Skole
 • tar kontakt med kontaktlærer dersom leksene er for vanskelige, tar mye tid eller andre forhold

Foreldrenes oppgave er å hjelpe barnet sitt til gode leksevaner og å være oppmuntrende og motivere til innsats!


Påmelding til leksetid:

Påmelding leksetid 3. trinn - skjema for utskrift
Påmelding leksetid 4. trinn - skjema for utskrift
Påmelding leksetid 5. og 6. trinn - skjema for utskrift
Påmelding leksetid 7. trinn - skjema for utskrift