Skolehelsetjeneste 6- 12 år

Skolehelsetjenesten har som mål å fremme elevenes trivsel på skolen. Den skal i et tverrfaglig samarbeid bidra til å skape et godt oppvekstmiljø for barn og ungdom. Skolehelsetjenesten tilbyr hjelp til barn i barneskolealder og deres foreldre, samt lærere og SFO-ansatte. Målet er å være tilgjengelig for barn, foreldre og ansatte i skole/SFO for å kunne ta tak i bekymringer for barn.

Personell som er tilknyttet skolehelsetjenesteteam 6 - 12 år ved Greveløkka skole:

Ta gjerne kontakt dersom det er spørsmål knyttet til barnets trivsel og utvikling.


Rutinemessige vaksinasjoner l kontakter:

  • 1. klasse- skolestartundersøkelse med skolelege
  • 3. klasse -vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt - helsesamtale med helsesykepleier. Etter anbefaling fra Helsedirektoratet vil det bli tilbudt måling av høyde og vekt i 3. klasse.
  • 6. klasse- vaksine mot meslinger/kusma/røde hunder.
  • 7. klasse- vaksine mot HPV (Humant papillomavirus)

Skolehelsetjenesten er en forebyggende tjeneste, og legehjelp i forbindelse med sykdom må derfor dekkes gjennom fastlegen.