Bilde fra uteområdet på Kronborg.Kronborg barnehage
Kronborgvegen 14, 2318 Hamar

Telefon: 62 56 33 76/77

Kontaktperson Frode Bakken.

---------------------------

Kronborg barnehage åpnet 1. august 2012. Barnehagen ligger i rolige omgivelser ved Høgskolen i Hamar. Vi har kort vei til høgskolens fasiliteter (gymbygget, parkområdet), sentrum, biblioteket, kulturhuset, Strandgateparken, Børstadlunden, Tigeren, Mjøsa, Hamar park og Ankerskogen.

 
Barnehagen har to avdelinger:
  • Krona: 12 barn fra 0 - 2 år, 4 voksne
  • Borgen: 36 barn fra 2 - 6 år, 7 voksne

Åpningstiden er fra kl 07.00 – 16.30.
 

VISJONEN VÅR: ”SAMMEN SKAPER VI GODE ØYEBLIKK
 
VÅRT VERDIGRUNNLAG: Vårt syn på barn og tenkningen om hva som er bra for barn og til barns beste, styrer våre holdninger og handlinger. Vi ser på barn som subjekt helt fra de blir født, ikke bare barn som skal påvirkes og formes. Å anerkjenne barn vil si å møte det enkelte barn som individ som kan forholde seg til seg selv, med rettigheter når det gjelder egen tanker og følelser.

Vi er med i forbedringsarbeidet «Kultur for læring» og har et spesielt fokus på et inkluderende barnehagemiljø med språkstimulering og gode relasjoner mellom barn og voksne.
 
VI TILBYR:
  • Lunsj hver dag
  • 6 nytenkende og erfarne pedagoger
  • Fagarbeidere og assistenter med lang erfaring
  • Flere mannlige ansatte
  • Innbydende lokaler
  • Flott uteområde med mange utfordringer og en variert beplantning
  • Rom som innbyr til lek, læring og kreativ utfoldelse

Bilde fra sandkassa. Tegneutstyr.