Avfall er alles ansvar! Det er viktig å bidra til reduksjon av avfall, sortering og levering til godkjent mottak. Kommunen skal tilrettelegge for gode løsninger, som gjør dette mulig. Vi har inngått avtale med Hias, som skal sørge for at det er enkelt for deg å levere søppel og for at avfallet skal bli behandlet på en miljømessig forsvarlig måte. Hias har ansvaret for småsamlere, gjenvinningsstasjoner og innsamlingsordningen.

Mer informasjon om hvor, hvordan og når søppel kan leveres finner du her:

Til tross for at de fleste innbyggerne våre er flinke, er det likevel tilfeller hos oss, hvor avfallsordningene ikke fungerer. Eksempler på dette:
- Hageavfall
- biler, maskiner og redskaper
- Bygningsavfall
- Brenning
- Nedgraving

Vet du om private søppelfyllinger, turområder hvor søppel samles eller lignende, kan du ta kontakt med oss. Veldig ofte kan vi finne ut hvem som eier søpla, og kan ta kontakt med vedkommende for å be dem om å rydde opp.

Kontaktinformasjon:
Servicekontoret: postmottak@hamar.kommune.no
Tlf: 62 56 30 10
Postadresse: Hamar kommune, byggesak og oppmåling, pb 4063, 2306 Hamar