Familie og levekår

Den Boligsosiale avdelingen er organisatorisk plassert i Familie og levekår, enhet Mestring og helse. Med fokus på individuell tilpasning ønsker vi å gjøre bosituasjon til en arena for trygghet og mestring. Avdelingens mål er at det skal gi økt livskvalitet for de som er vanskeligstilte på boligmarkedet, og det er folkehelse og levekår i praksis.

Boligsosial avdeling holder til i rådhuset.

Tlf: 62 56 30 10