Tlf. 62 56 30 10

Boligsosial avdeling holder til i rådhuset.

  • Avdelingsleder: Eva Aastad

Boligoppfølging har flyttet  inn i nye lokaler i Vangsveien 121, (Postadresse: Postboks 4063, 2306 Hamar) fra 1. januar 2017. De er der samlokalisert med Rus- og psykiatriteamet (ROP).

_____________________________
 

Familie og levekår
Den Boligsosiale avdelingen er organisatorisk plassert i Familie og levekår, enhet Mestring og helse. Med fokus på individuell tilpasning ønsker vi å gjøre bosituasjon til en arena for trygghet og mestring. Avdelingens mål er at det skal gi økt livskvalitet for de som er vanskeligstilte på boligmarkedet, og det er folkehelse og levekår i praksis.