Alle kommuner skal lage en kommunal planstrategi i starten av ny kommunestyreperiode. Planstrategien skal inneholde en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Kommunestyret skal ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer.

Miljøverndepartementet (MD) har laget en veileder om kommunal planstrategi som sier litt mer om hva planstrategien skal være - og ikke være. Se  Departementets veileder om kommunal planstrategi.