Barn på skogstur.Hamar Naturskole og barnehageseksjonen i Hamar kommune har et samarbeid hvor Naturskole skal være en ressurs inn mot de kommunale barnehagene i Hamar. Naturskolen ønsker å legge fokus på barna i barnehagen som forskerfrø. Det må tidlig plantes en nysgjerrighet hos barna

Gjennom dette samarbeidet setter vi fokus på opplevelse, aktivitet og læring innenfor hovedområdet som Naturskolen arbeider med som er natur og miljø. Fokus vil være på barn som småforskere/naturforskere med bakgrunn i fagområder fra  rammeplanen.

Under følger en oversikt over hva samarbeidsavtalen mellom Hamar Naturskole og barnehageseksjonen i Hamar kommune betyr for den enkelte barnehage:

  • Barnehagene kan bruke Naturskolen til kurs/skolering av ansatte innenfor fagområdet. Det kan være på et personalmøte, planleggingsdag o.l.
  • Sammen med ped-ledere eller ansvarlige i barnehagen veilede i forhold til temaperioder innenfor fagområdet
  • Låne ut utstyr og materiell til naturforskning
  • Veilede ved innkjøp og produksjon  av forsknings og naturfaglig rettet materiell
  • Kartlegging av naturmiljøet rundt barnehagene, hvordan kan barnehagen bruke sitt område med fokus på læring
  • Barnehagene kan ta kontakt med naturskolen ved behov. Naturskolen vil fungere som et kompetansesenter for barnehagene
  • I enkelte barnehager vil Naturskolen også prøve ut enkelte opplegg, dvs at vi sammen med ped-leder gjennomfører noen opplegg sammen med barna.

 

Hamar Naturskole tilbyr også skolering, kursing utover barnehagene i Hamar. Ta gjerne kontakt.

Kontaktperson: Hans Christian Johnson, tlf 90 97 09 77 eller mail: hans.christian.johnson@hamar.kommune.no