Målet med alle disse aktivitetene er å skape en nysgjerrighet/interesse for ting som skjer i naturen.

Naturskolen håper at disse aktivitetene vil være med på å skape et forskerfrø hos barna, som senere kan utvikle seg til en forskerspire i skolen. Utstyr som dere eventuelt ikke har selv til disse aktivitetene vil dere kunne låne fra Naturskolen. 

Klikk på menyen til venstre for å gå inn på de ulike tipsene.