Meitemarken

Meitemarken tilhører dyregruppen leddormer. Disse mangler hardt skjelett. Den lever av råtnende organiske stoffer. De inntar maten ved å spise jord og fordøye næringsstoffene i den. Resten av jorden passerer gjennom kroppen og enten vil fylle gangene etter dem, eller fraktes til overflaten der den danner små hauger med partikler. Slik vil dyptliggende jord fraktes til overflaten. Meitemarken blander jorden, bringer mineraler til overflaten og trekker organisk stoffer ned til dypere lag. Gangene den lager får jorden til å "puste", og bidrar til at regnvannet dreneres bort.

Her følger to forslag til hvordan man kan forske på meitemarken:

1: Hva spiser marken.
Bruk en hvit isboks, fyll denne nesten full med jord. Del denne så opp i fire rom ved hjelp av papp (Pappen settes i et kryss, lik at det blir fire rom. Pass på at platene bare går ca 2 cm ned i jorden. Ikke helt i bunn) Marken skal kunne bevege seg fritt under papplatene slik at den selv kan velge hvilke rom den vil komme til. Så samler dere mark som dere legger oppi kassen. Legg så ulike matvarer i de fire rommene (må hakkes i små biter/raspes). I løpet av ca 1 døgn vil marken spise de matvarene den liker (de vil forsvinne). Prøv så ut med ulike matvarer. (Til høyre ser du en markboks)

 

2: Meitemarkkasse
Hamar Naturskole låner ut ferdige meitemarkkasser hvor du dere kan studere meitemarkens adferd. Man kan studere hvordan meitemarken lager og hvordan den vender og blander jorden.

Framgangsmåte:
Hell på forskjellige jordslag i kassen. Kassen fylles to tredjedels full. Legg løvblader på toppen og sørg for at jorden blir fuktig, men ikke våt. Legg meitemarkene oppi. Dekk kassen med et mørkt tøystykke og sett den på et kjølig og mørkt sted. Sjekk daglig at jorden er passe fuktig. Etter noen få dager vil dere se ganger etter at meitemarken har spist seg gjennom jorden, og jorden vil bli gradvis blandet. Hvis det ikke blir noen ganger, sjekk fuktigheten i jorda og at temperaturen ikke er for høy eller lav.