Kommuneoverlege Hege Raastad har det overordnete ansvaret for folkehelse i Hamar kommune. Organisatorisk er folkehelse en del av strategiavdelingens virkeområde i Hamar kommune.

Tlf: 915 87 307  Fax: 62 56 30 01