Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Hamar kommunes kartportal!

Her finner du kartløsningene som tilbys av Hamar kommune, samt lenker til andre løsninger som tilbyr kartdata.

Melding til brukere av Hedmarkenkart for VA-informasjon: kartlag som viser VA  informasjon (vann- og avløpsledninger) finner du ikke i kartløsningen. Bakgrunn for dette er sikkerhetsmessige vurderinger. Det vil bli gitt tilgang til denne informasjon til firma/virksomheter som trenger det i forhold til sin virksomhet. For tilgang til VA-ledninger i kartet, eller mer informasjon om dette, ta kontakt med Frantz Olaisen, Frode Krogstad eller Torger Vea,
 

Trykk på "knapp" med globus for å starte valgt kartløsning:

Knapp for Hedmarken APP med kommunekart Kommunekart.com tilbyr daglig oppdaterte kart, matrikkeldata og arealplaner på alle plattformer. Finnes også som gratis app, med navn Kommunekart.
Om kommunekart

Logo Hedmarken kart - lenke til denne siden.

Kartløsning med daglig oppdatert kart, matrikkeldata og arealplaner, i tillegg til mange nyttige funksjoner. Tilrettelagt for nettleser Internett Explorer ver. 10 eller 11.
Om innsyn i kommunens kartdata

Knapp PlanDialog Kartløsning for innsyn i kommunens arealplaner med bestemmelser, samt mulighet for å gi direkte tilbakemelding til planer som er ute på høring.
Om å være i dialog med plandata og bestemmelser
Knapp og lenke til Hedmarken 3D-innsyn. Kartløsningen Kommunekart.com som viser terreng og bygg på Hedmarken tredimensjonalt. Man kan sette tidspunkt for sol og se på skyggen av bygninger, m.m. 
Om Hedmarken i 3D
Knapp for kartbestilling med lenke

Kartløsning for kjøp av digitale kartdata (FKB og/eller arealplaner). Leveres som sosi- eller dxf-fil. Laserdata kan lastes ned (gratis) fra hoydedata.no
Om kjøp av digitale kartdata

Logo og lenke til sykkelveg.no Planlegg din egen sykkeltur eller hent anbefalte ruter. Løsningen fungerer like bra på mobil, nettbrett og PC!
Om sykkelruteplanlegger
Kartløsning for temakart/temadata. Her finner du tema som kulturminner, naturmangfold, samfunnssikkerhet, m.m (kart fra mange ulike statsetater) sammen med kommunens egne kart. Fungerer bare i Internett Explorer.
Sist endret: 12.04.2017
|
|
|