Velg ønsket kartløsning:
 

Logo Hedmark kartHedmark kart – publikum!
Vår nye kart- applikasjon med tilpasset informasjonsinnhold til publikum. 
Krever ikke pålogging. 
AREALPLANER.NOHer får du innsyn i kommunens arealplaner med bestemmelser, samt mulighet for å gi direkte tilbakemelding til planer som er ute på høring.
Her er også planregister.
KULTURMINNEKART

Dette viser nåværende kommunedelplan for kulturminner, inkludert gul liste, SEFRAK-bygninger og andre kulturminner fra Riksantikvaren.

SYKKELVEG.NOPlanlegg din egen sykkeltur eller hent anbefalte ruter.  Løsningen fungerer like bra på mobil, nettbrett og PC!
Om sykkelruteplanlegger


Vedrørende vann og avløps-informasjon: Kartlag som viser VA- informasjon (vann- og avløpsledninger) finner du ikke i kartløsningen. Bakgrunn for dette er sikkerhetsmessige vurderinger. Det vil bli gitt tilgang til denne informasjon til firma/virksomheter som trenger det i forhold til sin virksomhet. For tilgang til VA-ledninger i kartet, eller mer informasjon om dette, ta kontakt med Frantz Olaisen eller Frode Krogstad