Her finner du kartløsningene som tilbys av Hamar kommune, samt lenker til andre løsninger som tilbyr kartdata.

Melding til brukere av Hedmarkenkart for VA-informasjon: kartlag som viser VA informasjon (vann- og avløpsledninger) finner du ikke i kartløsningen. Bakgrunn for dette er sikkerhetsmessige vurderinger. Det vil bli gitt tilgang til denne informasjon til firma/virksomheter som trenger det i forhold til sin virksomhet. For tilgang til VA-ledninger i kartet, eller mer informasjon om dette, ta kontakt med Frantz Olaisen eller Frode Krogstad
 

Trykk på "knapp" med globus for å starte valgt kartløsning:

Knapp for Hedmarken APP med kommunekartKommunekart.com tilbyr daglig oppdaterte kart, matrikkeldata og arealplaner på alle plattformer. Finnes også som gratis app, med navn Kommunekart.
Om kommunekart
Knapp PlanDialogHer får du innsyn i kommunens arealplaner med bestemmelser, samt mulighet for å gi direkte tilbakemelding til planer som er ute på høring.
Her er også planregister.
Lenke til Hedmarken TemadatakartKartløsning som gir tilgang til DOK/temadata. Her finner du tema som kulturminner, natur-mangfold, samfunnssikkerhet, miljø og landbruk. Dette er kart fra ulike statsetater, som du kan sammenstille med kommunens egne kart (grunnkart, arealplaner, m.m.) 
Knapp og lenke til Hedmarken 3D-innsyn.Kartløsningen Kommunekart.com som viser terreng og bygg på Hedmarken tredimensjonalt. Man kan sette tidspunkt for sol og se på skyggen av bygninger, m.m. 
Om Hedmarken i 3D
Knapp for kartbestilling med lenke

Kartløsning for kjøp av digitale kartdata (FKB og/eller arealplaner). Leveres som sosi- eller dxf-fil. Laserdata kan lastes ned (gratis) fra hoydedata.no
Om kjøp av digitale kartdata

Logo og lenke til sykkelveg.noPlanlegg din egen sykkeltur eller hent anbefalte ruter.  Løsningen fungerer like bra på mobil, nettbrett og PC!
Om sykkelruteplanlegger