Rollsløkken skole er opptatt av at du som forelder/foresatt er en aktiv samarbeidspartner. Samarbeidet er et gjensidig ansvar og sammen skal vi skape en god skole.

 • Vi som skole skal informere deg om:
  Hvordan ditt barn utvikler seg faglig og sosialt
  Hva barnet ditt skal lære
   
 • Dere som foreldre/foresatte må informere oss om:
  Hvordan barnet ditt trives på skolen
  Hvordan dere opplever barnets utvikling
  Hva deres barn er flink til og hva som oppleves vanskelig

               Sammen skal vi bidra til at barna utvikler seg i et trygt og godt miljø, og at de får       
               utvikle seg    
               ut sitt utgangspunkt. For å få til dette må vi snakke sammen og bli kjent med
               hverandre.

 • Alle foreldre/foresatte inviteres til:
  Minst to foreldremøter hvert skoleår
  Minst to samtaletimer
  ”Foreldreskole” 3 kvelder for 1.trinn
   
 • Hvert trinn:
  Fire foreldrekontakter som samarbeider med lærerne om foreldremøter og som jobber sammen med de andre foreldrene/foresatte og lærerne for å skape et godt miljø i klassen.
   
 • Alle barn trenger:
  Foreldre/foresatte som er positive og interesserte i skolearbeidet.
  Foreldre/Foresatte som snakker positivt om skole, lærere og medelever når barna hører på.
  Foreldre/foresatte som sier fra om problemer og spør når det er noe de lurer på.
   
 • Skolen trenger deg! Derfor ber vi deg:
  Komme til møter og samtaler på skolen
  Vise interesse for barnas skoledag og delta aktivt i barnas læring
  Ikke nøle med å kontakte skolen når du lurer på noe