Øverenga 5, 2324 Vang H.
tlf. 62 56 36 51
mob. bolig 480 35 087

Arbeidslagsleder: Marte Linn V. Korsgård tlf. 907 25 167.
Soneleder: Ingrid Lånke, tlf. 948 52 628.

Øverenga bofellesskap  Øverenga bofellesskap inne.

Øverenga består av 6 leiligheter, hvorav 4 ligger i hoveddelen, samt 2 rekkehusleiligheter på samme tomt/ område. 

Personale:

  • Det er 20 ansatte og boligen har 12 årsverk.
  • Personalgruppen består av en spesialpedagog, en vernepleier og pr i dag er det også en sykepleier ansatt.
  • Av store stillinger er det helsefagarbeidere/ hjelpepleiere, en faglærer og flere førskolelærere, samt personale under utdannelse.
  • Øverenga har en god balanse av fagpersonale som gjør boligen til et spennende sted og arbeide og vi håper og tror at det er godt og bo på Øverenga.

Øverenga ligger flott til med hele Vangsbygda som lekeplass. Store nyoppussede moderne fellesområder som innbyr til aktiviteter og fellesskap.

Vi har fokus på trygghet og omsorg i hverdagen, samt å gi våre beboere en meningsfylt hverdag.

Vi fokuserer på gode aktiviteter og gjennomfører turer både sommer og vinter. Noen liker svømming og andre vil heller gå turer. Det fokuseres på den enkeltes egeninteresser og vi har lesestunder, samt spill og moro av mange slag. Det er fine turmuligheter i nærheten og en av beboerne disponerer egen minibuss.

Våre uteområder egner seg godt til aktiviteter på sommertid.