Elverhøi omsorgsboliger
62 56 36 54
mob bolig 48121758
Arbeidslagsleder: Beate Skyrud, tlf. 911 30 284.
Soneleder: Ingrid Lånke, tlf. 948 52 628.

Elverhøi omsorgsbolig.  Elverhøi omsorgsbolig inne.

Elverhøi er to bygg bestående av seks leiligheter i hver enhet. Personalet disponerer den ene leiligheten.
Elverhøi ligger sentralt til ved Vang kirke.

På Elverhøi legges det stor vekt på selvstendighet og brukermedvirkning. Vi jobber for trygghet og trivsel i hverdagen.
 
Våre aktiviteter:
  • Gåturer hver uke som premieres med en trivselstur 2 ganger pr. år.
  • Om sommeren blir grillplassen flittig benyttet og gangen i huset blir ofte brukt til sosialt fellesskap.
  • Andre aktiviteter er fisking, bowling, kino og ulike turer i nærområdet når anledningen byr seg.

Ansatte: 
11 årsverk fordelt på 18 personer hvorav seks personer har bachelorgrad innen helse-, sosial, eller pedagogiske fag. De øvrige ansatte er hovedsakelig fagarbeidere.