Parti fra Vangvegen i HamarHer følger foredragene som ble presentert:

Universell utforming - nye muligheter!
Av Randi Øverland, Hedmark og Oppland fylkeskommuner

Tilgjengelighets- og diskrimineringsloven - Hva betyr den for deg?
Av Eli Knøsen, LDO

Skysstasjonen på Lillehammer - optisk ledning forbedrer samspill mellom trafikantgrupper og gir tydeligere opplevelse av rommet 
Av Kaisa Persson, Rambøll Consulting

Formingsveilder for universell utforming i Hamar sentrum
Av Sigrid Vasseljen, Asplan Viak

Gode løsninger og "dødsfeller" for svaksynte og blinde
Av Lars-Johnny Dæhlin, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Ulike løsninger i to prosjekter - Skoleveien og Romedal sentrum
Av Siri Tyseng, Stange kommune

Tilrettelagt friluftsområde og badeplass i Rokosjøen
Av Sigurd Dæhli, Løten kommune

Avslutning - veien videre
Av Torill Heggen Munk, Norges Handikapforbund Innlandet