Ajers skolebibliotek er åpent hver dag. Marit Nyland er Ajers bibliotekar og gir god hjelp til både elever og lærere. Biblioteket ligger rett ved hovedinngangen og er skolens oase for leselyst.

Biblioteket er organisert som et team med eget mandat og målsettinger. Hovedmålet er å bidra til elevenes leseferdigheter, leselyst og læringsutbytte.

Vi ønsker at biblioteket skal bidra enda mer til elevenes leseferdigheter og læringsutbytte, og at alle lærerne legger inn i fagenes årsplaner når de vil bruke biblioteket i undervisningen. Slik vil vi utnytte den kompetansen som finnes på Ajers bibliotek til det beste for både elever og lærere.

Biblioteket er også åpent med bemanning etter skoletid og fram til kl 15.30 på tirsdag, onsdag og torsdag. Her vil elevene kunne få hjelp og veiledning med skolearbeidet.

Under lenken Skolebibliotekets websøk kan du søke i bibliotekets database over bøker og andre medier. Kanskje finnes det en fagbok om det du skal skrive om? Eller du finner en roman du får lyst til å lese?

Du kan også følge oss på Instagram under navnet Ajerungbib og på Facebook under navnet Biblioteket Ajer ungdomsskole.

Boklenker