Ajers skolebibliotek er åpent hver dag. Marit Nyland og Åse Olsen er Ajers bibliotekarer og gir god hjelp til både elever og lærere. Biblioteket ligger rett ved hovedinngangen og er skolens oase for leselyst.

Hovedmålsettingen for skolebiblioteket er å bidra til elevenes leseferdigheter, leselyst og læringsutbytte.

Vi ønsker at biblioteket skal bidra enda mer til elevenes leseferdigheter og læringsutbytte, og at alle lærerteamene legger inn i fagenes årsplaner når de vil bruke biblioteket i undervisningen. Slik vil vi utnytte den kompetansen som finnes på Ajers bibliotek til det beste for både elever og lærere.

Biblioteket er også åpent med bemanning etter skoletid og fram til kl 15.30 på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og til undervisningens slutt på fredag. Her vil elevene kunne få hjelp og veiledning med skolearbeidet og utforske bibliotekets rike tilbud innen fag- og skjønnlitteratur. 10 bærbare datamiskiner er tilgjenlige for elevene for samarbeid og informasjonsøk.

Under lenken Skolebibliotekets websøk kan du søke i bibliotekets database over bøker og andre medier. Kanskje finnes det en fagbok om det du skal skrive om? Eller du finner en roman du får lyst til å lese?

Du kan også følge oss på Instagram og Snapchat under navnet Ajerungbib og på Facebook under navnet Biblioteket Ajer ungdomsskole.

Boklenker