Stafsbergvegen 24
Tlf. 62 56 39 56
Arbeidslagsleder: Anne- Cathrine Bjøntegård (ut februar 2019), tlf. 932 25 270
Soneleder: Fredrik Ydse Jensen tlf. – 468 06 877

Stafsbergvegen 24. 

Om oss:
Stafsbergveien 24 startet opp november 2007, og er et godt hjem for 4 beboere og 3 tilknytningsbeboere. Tilknytningsbeboere har egne leiligheter utenfor boligen, men har tilbud om veiledning og bistand fra boligens ansatte.

Alderen på brukerne er fra 25 til 46 år. De er ulike personer med forskjellig funksjonsnivå, interesser og aktiviteter.

Hverdagene består av jobb, skole eller annen aktivitet som trening på treningssenter. Tjenestene som ytes er individuelt tilrettelagt for hver enkelt bruker.
 

Personalet:
Stafsbergveien 24 har 7.67 årsverk som fordeler seg på en vernepleier, to miljøterapeuter, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, hjelpepleiere og assistenter. Boligen er en døgnbemannet bolig.

Det er et godt arbeidsmiljø hvor fagkompetanse, personlige egenskaper og uformell kompetanse sammen, bidrar til at brukerne får en trygg og meningsfull hverdag.


Aktiviteter:
Brukerne er med på forskjellige aktiviteter som bl.a. håndball, trening i treningssenter, svømming, ut med støttekontakt, turer i regi av kulturkontoret i kommunen og annet.