Maths Pedersens gt. 31
Tlf. 62 56 39 54

Soneleder: Lisbeth Johansen, tlf. : 900 13 208

Maths Pedersens gate 3 
 

Om oss:
Maths Pedersensgate er et bynært bofellesskap i Hamar kommune. Her bor det 5 personer som alle har egen leilighet, og i tillegg gir vi tjenester til en som bor i egen leilighet utenfor bofellesskapet. Alderen på brukerne er fra 27 til 57.

De er ulike personer med forskjellig funksjonsnivå, interesser og aktiviteter. Hverdagene består av jobb, skole eller tilbud på aktivitetssenter.

Tjenestene som ytes er individuelt tilrettelagt for hver enkelt bruker.

Fritid
Alle brukerne er med i ulike aktiviteter på fritiden slik som håndball, musicalis, svømming, trening i helsestudio m.m. I tillegg blir det turer i nærmiljøet, ut med støttekontakt, turer i regi av kulturkontoret i kommunen og annet.

Personalet
Vi har 7,3 årsverk som består av vernepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, hjelpepleier og assistenter. Det er et godt arbeidsmiljø hvor personlige egenskaper, fagkompetanse og uformell kompetanse sammen bidrar til at brukerne får en trygg og meningsfylt hverdag. 

Det er fokus på etisk refleksjon og faglige diskusjoner. Personalet tilbys også kurs av ulike slag, samt intern opplæring.