St. Olavsgate 100
Tlf. 62 56 39 52
Arbeidslagsleder: Therese Israelsen Dagsgård, tlf. 948 87 312.
Soneleder: Beate Nyhus, tlf. 959 71 411.

Enerhaugvegen 11. Therese Israelsen Dagsgård

Om oss:
Enerhaugvegen 11 er et bofellesskap som åpnet i august 1991. Boligen består av fire leiligheter, fellesareal og kontor. Boligen gir og veiledning til tre beboere i egne boliger.

Boligen er lokalisert i Briskebyen i Hamar, med kort gangavstand til bysentrum med butikker, jernbane, kafeer o.l. I umiddelbar nærhet ligger og kjøpesenteret CC, med matbutikk, apotek og div. butikker.

Aktiviteter:
Dagene består i å følge opp brukerne i forhold til deres behov. Det være seg hjelp/veiledning ved handling, matlaging, husvask, stell, helse spørsmål og lignende. Det følges og på aktiviteter og turer for de som har behov for det.

Personalet:
Boligen har 9,5 årsverk, fordelt på 17
ansatte i ulike stillingsstørrelser, hvorav tre av stillingene er 100 % stillinger. Boligen har pr. d.d. ansatt vernepleier sykepleiere, helsefagarbeidere, pedagoger og assistenter. Boligen har tradisjonell turnus med dagvakter, senvakter og våken nattevakt.