Et nytt, moderne og innholdsrikt svømme- og aktivitetsanlegg åpnet høsten 2013. 

Rehabiliteringen og utbyggingen av Ankerskogen svømmehall pågikk fra oktober 2011, og det var stor glede når sto ferdig før jul 2013. Ankerskogen holdt åpent i stort sett hele byggeperioden. 

Nye Ankerskogen vil være et viktig element i tilrettelegging for god folkehelse i Hamarregionen, og kommunestyret i Hamar vedtok å etablere kommunens frisklivssentral i Ankerskogen.

Nye Ankerskogen har fått flere avdelinger, som sammen gir et rikt tilbud av aktiviteter til alle aldersgrupper: 

Adkomst og tilpasning til landskapet

Du finner mer informasjon på Ankerskogens nettside


Tegning av nye Ankerskogen. Arkitekt Vandkunsten.

 

Friskvernavdeling

Friskvernavdelingen inneholder, i tillegg til administrasjon og behandlingsrom, et variert aktivitetstilbud i saler både for gruppetrening, apparattrening og spinning. Tilbudet har lav brukerterskel og er tilrettelagt for både individuell bruk og organisert gruppeaktivitet, uavhengig av fysisk form og ambisjonsnivå. Anlegget, som er et pilotprosjekt for universell utforming, ivaretar hensynet til brukere med nedsatt funksjonsevne. Treningssenteret har egne instruktører, med Ankerskogens fysioterapeut som fagansvarlig.

Ankerskogens friskvernavdeling er samlokalisert med kommunehelsetjenestens Frisklivssentral, og er en sentral partner i arbeidet med å fremme helse og forebygge livsstilsrelatert sykdom – i tråd med samhandlingsreformen.

 

Familieavdeling

Her er det rom for lek og moro for hele familien! De minste barna kan utforske og bli trygge i vannet i det minste barnebassenget. Vanndybden er 30 og 60 cm, og en lang strandsone gjør at de aller minste kan krabbe ut i vannet.

Vannfontene, ”vanngardin” og en liten sklie gir de små mange muligheter for å utforske og bli trygge i vann.

Aktivitetsbassenget for de litt større har vanndybde på 1,2 m. Her kan man utforske boblende vann og svømme mot den kraftige geysiren. Sklien bukter seg over bassenget med et fall på over 5 meter.

De voksne kan slappe av i boblebadet, hvor det er godt utsyn til barnebassenget. Det nye serveringsstedet betjener direkte i familieavdelingen.

 

Velværeavdeling og nytt terapibasseng

Velværeavdelingen er stedet for avslapping og rekreasjon og ligger i direkte tilknytning til det nye terapibassenget for helsebringende aktivitet. I en egen relax-sone for avslapning blir det mulighet for servering.

Terapibassenget, med vanntemperatur på 32 grader og rampe ned i vannet, vil bli mye brukt av ulike terapigrupper og er et viktig tilbud for folkehelsen i Hamar.

Velværeavdelingen vil være forbeholdt voksne og skal gi mulighet for ro og å samle krefter i en hektisk hverdag. 

Skogstjernet
Kjernen i velvære-avdelingen er bassenget Skogstjernet. Her kan du kan sitte skjermet med gløtt ut mot skogen og inn til andre bassengområder.

Grottebadet er en sone av Skogstjernet som har et eget bredt vannfall og hvor du kan svømme i en mørk og rolig atmosfære.

Aromabad
Varmt og duftende bad for ro og velvære

Badstu
Tradisjonell finsk badstu, dampbadstu og lakonium.

Lakonium er en ny type badstu som varmer kroppen opp sakte og forsiktig. Den har lavere temperatur enn tradisjonell finsk badstu og gir en mer avslappende og mindre intens opplevelse.

Isbad
Badstuopplevelsene kan kombineres med isbad og ismaskin for å la kroppen oppleve kontraster.

 

Nytt 25 meters basseng
Det er etablert et nytt 25 meters basseng med heve/senke-bunn. Bassenget er spesielt tilpasset for svømmeopplæring i grunnskolen. I tillegg er dette utformet som et fullverdig konkurransebasseng.

 

  Adkomst og tilpasning til landskapet
 

Adkomst
Ankerskogen svømmehall skal være et anlegg for folkehelse, og adkomsten er utformet for å gi alle en hensiktsmessig og trygg tilgang til anlegget.

Gang- og sykkelveiene fra Ankerskogen, Greveløkka og Ringgata får minst mulig kryssing av kjørevei. Sykkeloppstillingsplass er trukket til side for hovedinngangen for å hindre at sykler sperrer inngangen.

Holdeplass for buss finnes i tilknytning til anlegget. Det er snuplass for buss på parkeringsplassen lengst sør.

Av- og påstigning foran hovedinngangen er mulig. Parkeringsplasser for bevegelseshemmede finnes nærmest hovedinngangen. Ledelinjer viser veien inn i anlegget fra parkeringsområdet og bussholdeplassen.

Tilgang til tennishallen er forbedret, med egen inngang på bakkeplan. Det er lagt vekt på at uteområdet skal ha grønne elementer, slik at det harmonerer med parkområdet rundt.

Tilpasning til landskapet
Nybygg, veier og parkeringsanlegg er gjort uten store inngrep i landskapet i Ankerskogen.

  • Ankerskogens vegetasjon er tatt hensyn til, skogen er bevart
  • Det er gode gang- og sykkelveier gjennom området 
  • Adkomst til Ankerskogen er fortsatt være fra nord, men med ny vei og utvidet parkering
  • Antall parkeringsplasser er økt fra 100 til 170
  • Reguleringsplanen åpner for ytterligere en parkeringsplass vest for adkomstveg, for eventuelt framtidig behov
  • Adkomsten er universelt utformet og gir god tilgjengelighet for alle