Idrettsparken er et nytt og moderne anlegg bestående av friidrettsbane, naturisbane for bandy og skøyter, i tillegg til en eksisterende kunstgressbane for fotball. Byggestart var høsten 2012. Børstad idrettspark er av kommunestyret vedtatt døpt til Hamar idrettspark. Adressen er Furnesvegen 117 for Hamar idrettspark og Furnesvegen 115 for Børstad ungdomsskole. Idrettsparken åpnet offisielt 23. mai 2015.

Idrettsparken inneholder et nytt idrettshus med kantine, administrasjonslokaler samt nytt garderobeanlegg som skolen kan benytte på dagtid og idretten utenom skoletid. 
Kostnad: Ca 150 mill kr.

Se film om idrettsparken!

Hamar idrettspark vil gi et unikt og mangfoldig aktivitetstilbud til den organiserte idretten, skolene og til egenorganisert aktivitet. Et anlegg for alle!

Les mer om Hamar idrettslag og friidretten.
 

Børstad idrettspark sett fra lufta.