Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Demensteamet i Hamar

Hvem er vi?

Demensteamet i Hamar kommune består av:

 • Demenskoordinator:
  Psykiatrisk sykepleier Anita Stenhaug
  62563999 / 41415367
  anita.stenhaug@hamar.kommune.no
   
 • Ergoterapeut Randi Rabstad
  62546118 / 94876011
  randi.rabstad@hamar.kommune.no
   
 • Spesialsykepleier Torunn E. Aasbrein
  torunn.aasbrein@hamar.kommune.no 

Hvem kan ta kontakt med oss?

 • Enkeltpersoner, pårørende og venner kan ta kontakt for en uforpliktende samtale, råd og hjelp
 • Helsepersonell i kommunen
 • Fastleger
 • Spesialisthelsetjenesten

Aktuelle adresser og telefonnummer:  

 • Demensteamet Klukstuen omsorgssenter
  Stafsbergvegen 110, 2319 Hamar *
  Tlf. 62 56 39 60
   
 • Finsalsenteret: Tlf. 62 56 36 00
 • Parkgården:  Tlf. 62 56 39 00 
 • Prestrudsenteret: Tlf.62 56 38 00
 • Demenslinjen: Tlf. 23 12 00 40

Se brosjyren vår for mer informasjon

Sist endret: 03.10.2016
|
|
|