Dersom du ønsker å fremme forslag til reguleringsplan for et område, må du ta kontakt med kommunen så tidlig som mulig for å avtale et oppstartmøte. Meld inn ønske om oppstartmøte til postmottak@hamar.kommune.no

Verktøykasse for privat planarbeid :

For større reguleringssaker i by, vil kommunen be om å få oversendt filer som grunnlag for å vise det foreslåtte tiltaket i en 3D-modell/bymodell. Filformater som støttes er 3D Studio Max (*.3ds), VRML and GeoVRML (*.wrl), OpenFlight (*.flt), and COLLADA (*.dae).

Du finner meldinger om oppstart av planarbeider her.