Dersom du ønsker å fremme forslag til reguleringsplan for et område, må du ta kontakt med kommunen så tidlig som mulig for å avtale et oppstartmøte. Meld inn ønske om oppstartmøte til postmottak@hamar.kommune.no

Verktøykasse for privat planarbeid :

Du finner meldinger om oppstart av planarbeider her.