Dersom du ønsker å fremme forslag til reguleringsplan for et område, er det fint om du tar kontakt med kommunen så tidlig som mulig, gjerne før det sendes planinitiativ. Første formelle steg er å sende inn et planinitiativ og å avtale et oppstartmøte. Skjema for planinitiativ finner du under. Planinitiativ og anmodning om oppstartmøte sendes til postmottak@hamar.kommune.no. Vær oppmerksom på at det kreves gebyr for gjennomføring av oppstartmøte.

 

Litt bakgrunnsinfo

 

Rutiner, maler og veiledning

 

Kart og analyse

I kommunens kartløsning er det mulig å kjøre en enkel analyse ("DOK-analyse") som avklarer hvilke temadata som berøres innenfor et definert område. Tiltakshaver kan gjøre denne analysen selv, gjerne i forkant av oppstartmøte. Analysen kan kjøres for et tegnet område (klikk på symbol oppe til høyre i kartbildet "kjør DOK-analyse"), eller knyttet til et geografisk objekt, f.eks. en eiendom (velg eiendom ved å klikke på den og klikk på de tre prikkene for å få opp meny).

 

Gebyrsatser og adresselister

  • Gebyrsatser
  • Adresseliste, vanlige uttaleinstanser (oppdatert liste kommer)

 

Leveranse av 3D-modell 

For større reguleringssaker i by, vil kommunen be om å få oversendt filer som grunnlag for å vise det foreslåtte tiltaket i en 3D-modell/bymodell. Filformater som støttes er 3D Studio Max (*.3ds), VRML and GeoVRML (*.wrl), OpenFlight (*.flt), and COLLADA (*.dae).

 

Du finner meldinger om oppstart av planarbeider og annonsering av høringer her.