• Terje HalvorsenAssisterende rådmann Terje Halvorsen er for tida konstituert som rådmann i påvente av ny ansettelse og tiltredelse ila siste halvår 2019.
  • Kommunestaben med administrasjon, økonomi, HR, IKT og andre tjenester er også lokalisert i tilknytning til rådmannen. 


Kontaktinformasjon:
Sentralbord: 62 56 30 00 - Servicekontor: 62 56 30 10.
Postadresse: Hamar kommune, postboks 4063, 2306 Hamar.

Lenker og epost: