• Terje HalvorsenTerje Halvorsen er for tida konstituert som kommunedirektør i påvente av Christl Kvams tiltredelse 1. september 2019.
  • Administrasjon, økonomi, HR, IKT og andre tjenester er også lokalisert i tilknytning til kommunedirektøren. 


Kontaktinformasjon:
Sentralbord: 62 56 30 00 - Servicekontor: 62 56 30 10.
Postadresse: Hamar kommune, postboks 4063, 2306 Hamar.

Lenker og epost: