Trening - knytte skoOm oss ved Frisklivssentralen:
Frisklivssentralen er et kommunalt tilbud til deg som har behov for å endre dine levevaner. En trenger ikke være syk eller ha en diagnose for å være deltaker. Du trenger heller ingen henvisning fra lege.

Regelmessig fysisk aktivitet gir gode helseeffekter på både kort og lang sikt. Målet er at de som deltar på treningene skal få mer overskudd, samt styrke sin fysiske og psykiske helse. Aktivitetene foregår ofte utendørs. På Frisklivssentralen får du tilbud om veiledning innen kosthold og trening. Det arrangeres også temakvelder for deltakerne. 

På Frisklivssentralen får du hjelp til å komme i gang!

Ta kontakt med Frisklivssentralen for mer informasjon, kanskje kan dette bli starten på et sunnere og bedre liv!

Frisklivssentralen har tilbud til ungdom, voksne og seniorer i form av veiledning, kurs og treningsgrupper. Vårt hovedmål er å hjelpe deg som trenger støtte og hjelp til å ta tak i egen helse og livsstil. Hovedfokus ligger innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk men også psykisk helse, søvn og mestring av forskjellige utfordringer i livet.

Frisklivssentralen samarbeider med lokale lag og foreninger og andre aktører som tilbyr lavterskeltrening. Frisklivssentralen bidrar også med tilrettelegging for fysisk aktivitet i lokalmiljøet som blant annet utendørs treningspark i Ankerskogen og Urbane turposter.

Formål og målgruppe
Målet med frisklivstilbudet er å fremme helse og forebygge sykdom. Tilbudet er spesielt rettet mot deg som har økt risiko for sykdom eller har en diagnose hvor fysisk aktivitet, endring av kosthold og røykeslutt har en forebyggende effekt. Våre tilbud foregår hovedsakelig i gruppe og vi legger vekt på det sosiale og at den som deltar kan bli kjent med andre deltakere og kanskje utvide sitt nettverk. 

Organisering
Frisklivssentralen er en del av den kommunale helsetjenesten. Den kommunale helsetjenesten har som oppgave å fremme folkehelse, trivsel og gode sosiale- og miljømessige forhold. Helsetjenesten skal i tillegg forebygge og behandle sykdom, samt legge til rette for at den enkelte kan fremme egen trivsel og helse.

Frisklivssentralen har i dag tre ansatte i fulle stillinger:

 1. Heidi Lønrusten Midttun, Leder av Frisklivssentralen
  Mensendieck fysioterapeut og treningsinstruktør
  E-post: Heidi.lonrusten.midttun@hamar.kommune.no
  Telefon: 951 33 027
   
 2. Dagrun Stengel Lunde
  Pedagog og veileder med videreutdanning innenfor psykososialt arbeid
  E-post: dagrun.stenge.lunde@hamar.kommune.no
  Telefon: 915 22 498
   
 3. Stine Olsen Kirkevik
  Spesialfysioterapeut med videreutdanning i kognitiv terapi, trenerbakgrunn
  E-post: stine.olsen.kirkevik@hamar.kommune.no
  Telefon: 912 48 598