Veiledning fås på Frisklivssentralen. Adobestock fotoDu kan få en FRISKLIVSRESEPT av fastlege, Nav eller annet helsepersonell. Du kan også ta kontakt med oss direkte. Reseptperioden går over 12 uker med mulighet for forlengelse. Resepten inkluderer gruppetreninger, helse- og oppfølgingssamtaler og temasamlinger.

Du får mulighet til å teste kondisjon, veie deg og ta midjemål ved oppstart og ved slutten av reseptperioden. I tillegg måles din subjektive vurdering av generell helse og funksjonsnivå før og ved avslutning av reseptperioden.

Tilbud til deg
Tilbudet passer for deg som er bosatt i Hamar kommune og
ønsker eller har behov for å endre dine vaner innen kosthold, fysisk aktivitet og/eller røykevaner, og trenger motivasjon og veiledning for å endre levevaner.

For å bli med må du:

  • Ha et eget ønske om å endre levevaner
  • Kunne delta i gruppeaktivitet med moderat intensitet på opptil 60 minutter to ganger i uken. Aktivitetene vil foregå både inne- og utendørs.
  • Komme deg til og fra trening på egenhånd.

Tilbudet passer ikke for personer med store hjelpebehov.

Det kan være mange årsaker til at man ønsker oppfølging hos oss. Fellesnevner hos de fleste er at de trenger hjelp til å ta tak i livsstil og helseutfordringer som:

  • Endring av kosthold
  • Mer fysisk aktiv
  • Slutte og Røyke eller snuse
  • Komme seg mer ut og møte andre
  • Få mer ut av hverdagen og få bedre rutiner

Veiledning
Frisklivssentralen tilbyr individuell veiledning og gruppetilbud for fysisk aktivitet, kosthold og endring, samt mestring av nye vaner. Våre veiledere hjelper deg til å komme i gang med fysisk aktivitet og til å finne aktiviteter som passer deg. Vi gir også enkle kostholdsråd basert på nasjonale retningslinjer. Vi hjelper deg til å sette gode mål, og oppmuntrer og motiverer deg gjennom din endringsprosess slik at du kan oppnå varige endringer.

Samtale
Reseptperioden starter med en samtale hvor vi sammen finner ut hva du trenger av oppfølging i din endringsprosessen. Det utarbeides mål og plan for din livsstilsendring. Ved behov gjennomfører vi også frisklivssamtaler underveis i prosessen. Helsesamtalene bygger på prinsipper fra endringsfokusert rådgivning og veiledning der deltaker selv er aktiv.

Trening
Treningen ledes av kvalifisert personale og foregår i gruppe. Det legges vekt på mestring og treningsglede. Treningsgruppene foregår inne og utendørs.

Oppfølging i etterkant
Oppfølging etter siste reseptperiode i Frisklivssentralen skal styrke dine muligheter for å opprettholde din nye helseatferd. Oppfølging kan skje gjennom individuelle frisklivssamtaler, sms, e-post, telefonsamtaler eller gruppemøter. 

Pris
En helsesamtale hos oss koster ingenting. I det du starter reseptperioden og kommer i gang med tilbudet våres er det en egenandel på kr 300 for 12 uker ( 150 for studenter, uføre og pensjonister). De fleste av våre kurs og tilbud som ikke er en del av Frisklivsresepten, har en egen avgift.