Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Velkommen til Lindrende enhet

Bildet: Bak: Ann Siv Kvernvolden, Vigdis Nordtømme, Gun Storsveen og Cecilie Formo Edvardsen. Foran: Grete Finstad, Marte-Lill Solstad og Elin Skogheim Rønning.
Bildet: Bak: Ann Siv Kvernvolden, Vigdis Nordtømme, Gun Storsveen, 
Anita Folstad og Cecilie Formo Edvardsen. Foran: Grete Finstad, Marte-Lill Solstad og Elin Skogheim Rønning.


Kreft og palliasjonstjenestene i Hamar kommune er lokalisert på Prestrudsenteret. Basen er Lindrende enhet v/avd. 4. Disse tjenestene gis til personer i alle aldre. Lindrende enhet har 6 plasser. Tilbudet er til innbygger i Hamar kommune. De ansatte på enheten har høy faglig kompetanse innenfor fagfeltet.
 

Enheten har egen lege i 40 % stilling. Vi har ingen fast fysioterapeut eller ergoterapeut, men har tett kontakt med kommunens fysio- og ergoterapeuter. Vi har fokus på tverrfaglighet og legger stor vekt på å se det enkelte mennesket som en helhet. 
 
Lindrende enhet har et nært samarbeid med palliativt team v/Sykehuset Innlandet, Hamar. 

Her kan du lese mer om Lindrende enhets inntakskriterier.

Lenker: 
Sist endret: 12.12.2016
|
|
|