Lindrende
Kreft og palliasjonstjenestene i Hamar kommune er lokalisert på Prestrudsenteret. Basen er Lindrende enhet v/avd. 4. Disse tjenestene gis til personer i alle aldre. Lindrende enhet har 6 plasser. Tilbudet er til innbygger i Hamar kommune. De ansatte på enheten har høy faglig kompetanse innenfor fagfeltet.

Enheten har egen lege i 40 % stilling. Vi har ingen fast fysioterapeut eller ergoterapeut, men har tett kontakt med kommunens fysio- og ergoterapeuter. Vi har fokus på tverrfaglighet og legger stor vekt på å se det enkelte mennesket som en helhet. 
 
Lindrende enhet har et nært samarbeid med palliativt team v/Sykehuset Innlandet, Hamar. 

Her kan du lese mer om Lindrende enhets inntakskriterier.

Lenker: