Alle virksomheter som driver med tatovering og hulltaking er omfattet av Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.

Definisjoner
Begrepet tatovering er definert i forskriften som følgende:
Å risse eller stikke i hud med spiss gjenstand for å tilføre farge i hudens dypere lag.
Begrepet hulltaking er definert i forskriften som følgende:
Gjennomhulling av hud eller slimhinner for innføring av ringer eller stifter (piercing).
 
Forskriften stiller en rekke hygieniske krav i forhold til lokaler, benyttet utstyr og selve utførelsen slik at en forebygger overføring av smittsomme sykdommer.
Tatoverings- og hulltakingsvirksomhet kan bare utøves i lokaler som er godkjent av helsemyndighetene.
 
Virksomhetens plikter

  • Gjøre seg kjent med forskriftens bestemmelser.
  • Virksomhetsansvarlig skal sende søknad til kommunen ved kommunelegen ved oppstart første gang, eller hvis virksomheten ikke er godkjent tidligere. Det må også sendes godkjenningssøknad ved eierskifte, flytting av lokaler eller ved gjennomføring av større ominnredninger. Søknadsskjema kan lastes ned her.
    Lokalene skal være utformet og innredet rengjøringsvennlig. Oppbevaring, rengjøring og desinfeksjon av utstyr, samt selve utførelsen av jobben skal skje på en hygienisk betryggende og tilfredsstillende måte. For flere detaljer om krav, se forskriftsteksten og merknader til denne.

Internkontroll
Det skal etableres internkontrollsystem og utføres internkontroll for å sikre systematisk oppfølging og drift av tatoverings- eller piercingstudioet. Internkontrollsystemet skal beskrive rutiner for drift og vedlikehold, løpende dokumentasjon av arbeidet samt system for avvikshåndtering.
Ved avvik, det vil si svikt i rutiner eller ved brudd på forskriftens bestemmelser, skal dette håndteres etter utarbeidet avviksprosedyre. Hensikten med avviksprosedyren er å sikre at feil rettes, problemer løses, samt unngå gjentagelse.
Mer informasjon om internkontroll finner du her.

Regelverk
Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.