Hensikten med internkontroll er å sikre og dokumentere virksomhetens aktiviteter og etterlevelse av regelverk, samt å oppdage problemer, feil og mangler – og unngå gjentakelse. Innenfor miljørettet helsevernområdet er det flere forskrifter som stiller krav til internkontroll. Du finner link til de aktuelle forskriftene nedenfor.

Ansvar
Virksomhetens eier/driver er ansvarlig for å etablere et internkontrollsystem og sørge for at regelverket til en hver tid etterleves. Innføring og utøvelse av internkontroll bør skje i samarbeid med arbeidstakerne/ansatte.

Veileder
Vi har utarbeidet en enkel veileder til hvordan du kan gå fram for å lage et internkontrollsystem. Veilederen «Den lille IK-hjelperen» finner du her.

Regelverk
Forskrift om miljørettet helsevern
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
Forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.
Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.
Forskrift om vannforsyning og drikkevann
Lov om vern mot tobakkskader (tobakksskadeloven)
Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften)
Forskrift om skadedyrbekjempelse
Forskrift om systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)