Skøyteis på Prestrudbana i fjor.Det er hvert år en dialog mellom kommunen og velforeningene om hvilke steder som skal ha is. Velforeningene inviteres til å komme med synspunkter.

Skøytebanene er avhengig av minusgrader og stabilt, godt vintervær. Perioden banene er tilgjengelige, vil derfor variere, og det er flere av banene som derfor ikke får is før i januar.

Utenfor kulturhuset er det kjøleanlegg, slik at denne banen er noe mindre avhengig av kulda enn de øvrige. Skøytebanene i lista under merket med høy prioritet, er de som har blitt islagt og brøytet først.

For hver skøytebane, er det en kartlenke. Banene er merket med rosa symbol i kartutsnittet som kommer opp.

Greveløkka isbane - en av mange i Hamar vinterstid.Hamar vest:

Hamar nord

Brøyting av isbanen utenfor kulturhuset. Midtbyen

Hamar øst og Solvang

Ridabu

Øvre Vang


På skøyter foran kulturhuset! Foto: Pål Henning Berg.