Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Siste nytt

Dobbeltspor Hamar

Kommunedelplan for dobbeltspor på strekningen Sørli-Brumunddal, gjennom Stange, Hamar og Ringsaker kommuner, har vært til offentlig ettersyn og er vedtatt i alle tre kommuner. Fordi det er fremmet innsigelser, gjelder planen foreløpig ikke gjennom Hamar kommune.

For Hamar har det vært 4 traséalternativer ute til offentlig ettersyn. Det er kommet innsigelser til alle trasealternativer. Planen ble sluttbehandlet i Hamar kommunestyre 21. desember 2016, og kommunestyret valgte trasealternativ Øst med ny stasjon ved Vikingskipet. På grunn av innsigelser er saken oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse.

Hvis du ønsker en innføring i saken, anbefaler vi at du leser saksframleggene i saken.

 

Høringsdokumentene

Jernbaneverket har også lagt ut aktuelle dokumenter på Jernbaneverkets nettside.

 

Blir eiendommen min berørt?

Du kan sjekke i denne kartløsningen om din eiendom ligger innenfor forslagene til båndleggingssone i kommunedelplanen. Klikk i feltet oppe til venstre med kommunelogo for å skru av/på kartlag.

Jernbaneverket har her forklart litt nærmere hva det innebærer for eiendommer som ligger innenfor båndleggingssona i kommunedelplanen. Det er ulike soner med tilhørende bestemmelser for dagløsning, overgangssone og tunnel.

 

Kontakt oss

Kontaktpersoner i Jernbaneverket er:

Kontaktpersoner i Hamar kommune er:

 

Sist endret: 03.04.2017
|
|
|