Jernbanen gjennom HamarKommunedelplan for dobbeltspor på strekningen Sørli-Brumunddal, gjennom Stange, Hamar og Ringsaker kommuner, har vært til offentlig ettersyn og er vedtatt i alle tre kommuner. Fordi det er fremmet innsigelser, gjelder planen foreløpig ikke gjennom Hamar kommune.

For Hamar har det vært 4 traséalternativer ute til offentlig ettersyn. Det er kommet innsigelser til alle trasealternativer. Planen ble sluttbehandlet i Hamar kommunestyre 21. desember 2016, og kommunestyret valgte trasealternativ Øst med ny stasjon ved Vikingskipet. På grunn av innsigelser er saken oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse.

Hvis du ønsker en innføring i saken, anbefaler vi at du leser saksframleggene i saken.

Høringsdokumentene

Jernbaneverket har også lagt ut aktuelle dokumenter på Jernbaneverkets nettside.

Blir eiendommen min berørt?

Du kan sjekke i denne kartløsningen om din eiendom ligger innenfor forslagene til båndleggingssone i kommunedelplanen. Klikk i feltet oppe til venstre med kommunelogo for å skru av/på kartlag.

Jernbaneverket har her forklart litt nærmere hva det innebærer for eiendommer som ligger innenfor båndleggingssona i kommunedelplanen. Det er ulike soner med tilhørende bestemmelser for dagløsning, overgangssone og tunnel.

Kontakt oss

Kontaktpersoner i Jernbaneverket er:

Kontaktpersoner i Hamar kommune er: