Helsessøter Astrid Michaelsen

Helsesøster Astrid Michaelsen er til stede på Storhamar skole til følgende tider:

Onsdager kl. 08.30- 13.30. 

Helsesøster er å treffe på telefon 902 59 082 innenfor normal kontortid de dagene hun ikke er til stede på Storhamar skole.

Rutinemessige vaksinasjoner i skoleåret:

  • 3. trinn – vaksine mot poliomyelitt, difteri, stivkrampe og kikhoste. Måling av høyde og vekt.
  • 6. trinn – MMR-vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder.
  • 7. trinn – HPV-vaksine mot livmorhalskreft til jenter.

Skolehelsetjenesten