Barn i sklie - Adobe StockfotoHamar er en flott barnehageby med et allsidig tilbud.

"Trygg, lekende, lærende" er valgt som visjon for Hamarbarnehagene. Hamar kommune mener at denne visjonen gir et godt bilde av det som kjennetegner en god barnehage.

Den overordnede ledelsen for barnehagene sitter i rådhuset. Her ligger det faglige ansvaret for de kommunale barnehager, og veileder- og tilsynsansvar for de private barnehagene og familiebarnehagene våre. 

Kartlenke som viser oversikt over hvor barnehagene i Hamar ligger.
(Klikk inn og velg Hamar)

Søknadsportal

Kontaktinformasjon:

KunnskapssjefDordy Wilson Tlf.: 62 56 31 57 / 915 42 780
Konstituert fagsjef for barnehageRikke SæhlieTlf.: 62 56 31 71
Pedagogisk rådgiver, opplæring og oppvekstIngrid Steigen HellerudTlf.:62 56 31 60  

Postadresse: Hamar kommune, opplæring og oppvekst, postboks 4063, 2306 Hamar.

Lekende barn i enga - illustrasjonsfoto

Lenker og epost: