Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Siste nytt

Barnehager i Hamar

Hamar er en flott barnehageby med et allsidig tilbud.

"Trygg, lekende, lærende" er valgt som visjon for Hamarbarnehagene. Hamar kommune mener at denne visjonen gir et godt bilde av det som kjennetegner en god barnehage.

Den overordnede ledelsen for barnehagene sitter i rådhuset. Her ligger det faglige ansvaret for de kommunale barnehager, og veileder- og tilsynsansvar for de private barnehagene og familiebarnehagene våre. 

Kartlenke som viser oversikt over hvor barnehagene i Hamar ligger.
(Klikk inn og velg Hamar)

Kontaktinformasjon:
Barnehagesjef: Anne Dorothea Bergh
Barnehagekonsulent: Rikke Sæhlie
Tlf: 62 56 31 71 - Fax: 62 56 30 01
Postadresse: Hamar kommune, barnehage, postboks 4063, 2306 Hamar.

Barn leker i snø.

Lenker og epost:

Sist endret: 28.09.2016
|
|
|