barnehage

"Trygg, lekende, lærende" er valgt som visjon for Hamarbarnehagene.

Hamar kommune mener at denne visjonen gir et godt bilde av det som kjennetegner en god barnehage.

 

Hamar er en flott barnehageby med et allsidig tilbud!

I menyen finner du oversikt over alle barnehagene våre - både kommunale og private barnehager.

Søk barnehageplass her

  • Alle barn som fyller ett år senest innen 1. desember det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år.
  • For å ha rett på plass må du ha søkt om plass ved hovedopptaket med frist 1.mars. Retten gjelder i den kommunen barnet bor.
  • Alle søknader om barnehageplass skal registreres i søknadsportalen. 

Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp med søknaden, kan du kontakte servicekontoret på telefon: 62 56 30 10. 

Mer informasjon

garderobe
 

Kontaktinformasjon:

BarnehagelederAnita KarlsenTelefon: 975 10 239
Pedagogisk rådgiverIngrid Steigen HellerudTelefon: 62 56 31 60/ 480 82 550
Rådgiver barnehagemyndighetUnni Nordhagen GjermundsenTelefon: 62 56 31 62/ 457 28 646


Postadresse: Hamar kommune, opplæring og oppvekst, postboks 4063, 2306 Hamar.