Barn leker i snø.Hamar er en flott barnehageby med et allsidig tilbud.

"Trygg, lekende, lærende" er valgt som visjon for Hamarbarnehagene. Hamar kommune mener at denne visjonen gir et godt bilde av det som kjennetegner en god barnehage.

Den overordnede ledelsen for barnehagene sitter i rådhuset. Her ligger det faglige ansvaret for de kommunale barnehager, og veileder- og tilsynsansvar for de private barnehagene og familiebarnehagene våre. 

Kartlenke som viser oversikt over hvor barnehagene i Hamar ligger.
(Klikk inn og velg Hamar)

Kontaktinformasjon:
Barnehagesjef: Anne Dorothea Bergh
Barnehagekonsulent: Rikke Sæhlie
Tlf: 62 56 31 71 - Fax: 62 56 30 01
Postadresse: Hamar kommune, barnehage, postboks 4063, 2306 Hamar.Lenker og epost: