barnehage

"Trygg, lekende, lærende" er valgt som visjon for Hamarbarnehagene.

Hamar kommune mener at denne visjonen gir et godt bilde av det som kjennetegner en god barnehage.

 

Hamar er en flott barnehageby med et allsidig tilbud!

I sidemenyen finner du oversikt over alle barnehagene våre - både kommunale, private og familiedrevne barnehager. Her finner du også lenke til prisliste i forhold til opphold, moderasjon og matpenger.

I den samme menyen finner du informasjon om barnehagesøknaden, søknadsfrist og andre ting du måtte lure på rundt søknadsprosessen.

Barnehagerett

Barnehageretten innebærer at alle barn som fyller ett år senest innen 1.desember det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehage fra den mnd barnet fyller ett år.

For å ha rett på plass må du ha søkt om plass ved hovedopptaket med frist 1.mars. Retten gjelder i den kommunen barnet bor.

Søke barnehageplass

Søknadsfristen for hovedopptaket i barnehagene er 1. mars hvert år.

Alle søknader skal registreres i søknadsportalen. Du trenger ikke brukernavn/pålogging for å søke plass/registrere søknad. Etter at du er registrert som søker, må du bruke Min ID for å svare på tilbud om plass, ta ut brev om mottatt søknad, endre søknad eller si opp søknad.

Kartlenke til nasjonalt barnehageregister - viser hvor barnehagene ligger.
 

Den overordnede ledelsen for barnehagene sitter i rådhuset. Her ligger det faglige ansvaret for de kommunale barnehagene, og veileder- og tilsynsansvar for de private barnehagene og familiebarnehagene våre. 

Kontaktinformasjon:

BarnehagelederAnita KarlsenTlf: 975 10 239
Pedagogisk rådgiverRikke SæhlieTlf: 62 56 31 71
Pedagogisk rådgiverIngrid Steigen HellerudTlf: 62 56 31 60  / 480 82 550

Postadresse: Hamar kommune, opplæring og oppvekst, postboks 4063, 2306 Hamar.

garderobe

Lenker og epost: