Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Siste nytt

Familie - en del av avdelingen Familie og levekår i Hamar

Her på familiesiden finner du:

  • barneverntjeneste 
  • helsestasjon- og skolehelsetjeneste inkludert jordmortjeneste og Forebyggende team
  • pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) 

Bruk lenkene til venstre for å få mer informasjon om enhetene. Se også "Mer info om..." for å finne mer om de respektive tjenestene våre.

Organisasjonskart
Lenke til Levekårsiden

Avdelingens formål er å yte helhetlige og effektive tjenester for barn og unge i samarbeid med deres omsorgspersoner. Vi vil ha et utstrakt samarbeid med andre avdelinger og forvaltningsnivåer som arbeider med barn og unge og bidra til trygge oppvekstvilkår.

Kontaktinformasjon:
Leder: Anne Olen Aasen
Tlf: 62 56 30 00Fax: 62 56 30 01 Postadresse: Hamar kommune, Familie og levekår, postboks 4063, 2306 Hamar. 

 

Sist endret: 19.12.2016
|
|
|