Illustrasjonsfoto barnehånd i voksenhåndHer på familiesiden finner du blant annet:

  • barneverntjeneste 
  • helsestasjon- og skolehelsetjeneste inkludert jordmortjeneste
  • Home Start

Bruk menylenkene for å få mer informasjon om enhetene. Se også "Mer info om..." for å lese mer om de respektive tjenestene våre.

Organisasjonskart
Lenke til Levekårsiden

Avdelingens formål er å yte helhetlige og effektive tjenester for barn og unge i samarbeid med deres omsorgspersoner. Vi vil ha et utstrakt samarbeid med andre avdelinger og forvaltningsnivåer som arbeider med barn og unge og bidra til trygge oppvekstvilkår.

Kontaktinformasjon:
Leder: Anne Olen Aasen
Tlf: 62 56 30 00Fax: 62 56 30 01 Postadresse: Hamar kommune, Familie og levekår, postboks 4063, 2306 Hamar.