Organisasjonskart Helse og omsorgHelse og omsorg i Hamar er et kommunalområde for helse og omsorgstjenester som utføres både i institusjoner, bofellesskap, tilrettelagte boliger og i hjemmene.

Innenfor dette området ligger også tjenester innen rus, psykiatri, tjenester for funskjonshemmede, tjenester for unge under 18 år, tilbud gjennom Hamar Arbeid & aktivitet og legevakt.   


Illustrasjonsfoto fra helse og omsorgNy struktur fra oktober 2019

Høsten 2019 omstrukturerer Hamar kommune tjenestene til hjemmeboende; hjemmesykepleie, praktisk hjelp og annen tilrettelegging. Kompetansen blir samlet og styrket i fagområdene rehabilitering, hverdagsmestring, lindrende omsorg, demens, rus og psykisk helse. 

Endringen betyr bl.a. at hjemmesykepleiere og andre som yter hjemmetjenester, inngår i fagmiljøer ved institusjonen som har spesialkompetanse på de samme tjenester.

Spesialkompetansen  er fordelt slik:

  • Parkgården: særlig kompetanse på hverdagsmestring
  • Prestrudsenteret: særlig kompetanse på lindrende behandling og tjenester for alvorlig syke
  • Finsalsenteret: særlig kompetanse på rehabilitering og demens
  • Klukstuen: særlig kompetanse på demens og dagsenter for demens
  • Vangsvegen 121: samlet kompetanse innen rus og psykisk helse. Hjemmesykepleie og annen hjelp i hjemmet inkluderes i den øvrige tjenesten til denne brukergruppen.

Alle søknader om helse- og omsorgstjenester blir behandlet av en sentral tildelingsenhet. Søknad sendes til: 

Hamar kommune
Helse og omsorg
Parkgata 35
2317 Hamar

Merkes: "søknad"

Telefon: 625 63 900.

Snarvei til institusjonene: 

Eksteriørbilde av Parkgården.Eksteriørbilde av Prestrudsenteret.Ekstriørbilde av Finsalsenteret
ParkgårdenPrestrudsenteretFinsalsenteret
 
Eksteriør KlukstuenEksteriød Kåtorp.Ansatte utenfor Kløverenga.
Klukstuen
omsorgssenter
KåtorpKløverenga


Kommunalsjef for Helse og omsorg: i Hamar kommune er Vigdis Galaaen:
 

Generelle henvendelser gjøres til Servicekontoret: 62 56 30 10. E-post: postmottak@hamar.kommune.no