Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Siste nytt

Levekår i Hamar

Familie og levekår i Hamar har satt seg som mål å være en ressurs og pådriver innen lokalt folkehelsearbeid i Hamar. Dette gjør vi blant annet ved å bidra til at flere mennesker kommer i aktivitet eller arbeid og at færre mottar passiv stønad. Arbeidet med bedring av fysisk og psykisk helse er også et viktig område vi arbeider med, hvor vi synes det er spesielt viktig med tidlig satsning på barn og unge.

Vi er en avdeling som fokuserer på å bygge en felles kultur der helseperspektivet står i sentrum!

Mer informasjon om oss og våre arbeidsområder innen levekår finner du i lenkene til venstre.

Organisasjonskart
Lenke til Familiesiden


Kontaktinformasjon:
Leder Anne Olen Aasen
Tlf: 62 56 30 00 (sentralbord)
Postadresse: Hamar kommune, Familie og levekår, postboks 4063, 2306 Hamar.

Lenker: 

Sist endret: 18.05.2016
|
|
|