Sommersykling ved MjøsaFamilie og levekår i Hamar har satt seg som mål å være en ressurs og pådriver innen lokalt folkehelsearbeid i Hamar. Dette gjør vi blant annet ved å bidra til at flere mennesker kommer i aktivitet eller arbeid og at færre mottar passiv stønad.

Arbeidet med bedring av fysisk og psykisk helse er også et viktig område vi arbeider med, hvor vi synes det er spesielt viktig med tidlig satsning på barn og unge.

Vi er en avdeling som fokuserer på å bygge en felles kultur der helseperspektivet står i sentrum!


Kontaktinformasjon:
Leder Anne Olen Aasen
Tlf: 62 56 30 00 (sentralbord)
Postadresse: Hamar kommune, Familie og levekår, postboks 4063, 2306 Hamar.

Lenker: