Skibladner - midt i MjøsriktetKultur og frivillighet (KUF) er et eget kommunalområde som skal støtte og bistå den generelle kulturaktiviteten i kommunen. Kontakten mot det frivillige og profesjonelle kulturlivet er sentralt i enhetens virksomhet.

Kultur og frivillighet har ansvaret for kulturhus, bibliotek, fritidsklubber, kulturskole, idrett og friluftsliv og tilrettelegging av kulturtilbud for funksjonshemmede. Vi er i daglig kontakt med et mangfold av lag og foreninger og yter tilskudd til drift og arrangementer.

Det er utstrakt samarbeid internt med andre kommunalområder, og eksternt med kulturinstitusjoner, kulturaktører og organisasjoner.

Ved å benytte menyvalgene vil du finne mer informasjon om dette området, ansvarsområder og tjenester som tilbys. Du vil også finne informasjon om kulturtilbud i Hamar kommune, idrett- og friluftsliv og tilbud til barn og unge.

Kontaktinformasjon:
Kommunalsjef for Kultur og frivillighet, Morten Midtlien, tlf 412 17 421, e-post: morten.midtlien@hamar.kommune.no
Tlf. Servicekontoret 62 56 30 10
Postadresse: Hamar kommune, Kultur og frivillighet, postboks 4063, 2306 Hamar
Generell e-post: postmottak@hamar.kommune.no

Lenker: