Skibladner - midt i MjøsriktetKultur og frivillighet (KUF) er et eget komunalområde som skal støtte og bistå den generelle kulturaktiviteten i kommunen. Kontakten mot det frivillige og profesjonelle kulturlivet er sentralt i enhetens virksomhet.

Enheten har ansvaret for en rekke områder som kulturhus, bibliotek, fritidsklubber/ungdomshus, kulturskole, idrett og friluftsliv, tilrettelegging av kulturtilbud for funksjonshemmede.
Kulturavdelingen er i daglig kontakt med et mangfold innenfor lag og foreninger med tilskudd til drift og til arrangementer.

Det er utstrakt samarbeid med andre enheter internt, og eksternt med kulturinstitusjoner, grupper av kulturaktører og organisasjoner.

Ved å benytte menyvalgene vil du finne mer informasjon om dette området, dets ansvarsområder og tjenester som tilbys. Du vil også finne informasjon om kulturtilbud i Hamar kommune, idrett- og friluftsliv og tilbud til barn og unge. Linker til aktuelle sider i forhold til vår virksomhet, er også å finne.


Kontaktinformasjon:
Kommunalsjef for kultur og frivillighet, Morten Midtlien, tlf 412 17 421, e-post: morten.midtlien@hamar.kommune.no
Tlf. Servicekontoret 62 56 30 10.
Postadresse: Hamar kommune, kultur og frivillighet, postboks 4063, 2306 Hamar.
Generell e-post: postmottak@hamar.kommune.no

Lenker: