Organisasjonskart Kultur og frivillighetKultur og frivillighet (KUF) er et eget kommunalområde som skal støtte og bistå den generelle kulturaktiviteten i kommunen. Kontakten mot det frivillige og profesjonelle kulturlivet er sentralt i enhetens virksomhet.

Kultur og frivillighet har ansvaret for kulturhus, bibliotek, fritidsklubber, kulturskole, idrett og friluftsliv og ledsagerbevis. Vi er i daglig kontakt med et mangfold av lag og foreninger og yter tilskudd til drift og arrangementer.

 

Se mer om Hamar kommunes organisasjon
 

Skibladner - midt i MjøsriktetSamarbeid med andre

Det er utstrakt samarbeid internt med andre kommunalområder, og eksternt med kulturinstitusjoner, kulturaktører og organisasjoner.

Ved å benytte menyvalgene vil du finne mer informasjon om dette området, ansvarsområder og tjenester som tilbys. Du vil også finne informasjon om kulturtilbud i Hamar kommune, idrett- og friluftsliv og tilbud til barn og unge.

Kontaktinformasjon:

Lenker: