Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Siste nytt

Kultur og frivillighet i Hamar

Kultur og frivillighet (KUF) skal støtte og bistå den generelle kulturaktiviteten i kommunen. Kontakten mot det frivillige og profesjonelle kulturlivet er sentralt i enhetens virksomhet. Enheten har ansvaret for en rekke områder som kulturhus, bibliotek, fritidsklubber/ungdomshus, kulturskole, idrett og friluftsliv, tilrettelegging av kulturtilbud for funksjonshemmede. Kulturavdelingen er i daglig kontakt med et mangfold innenfor lag og foreninger med tilskudd til drift og til arrangementer. Det er utstrakt samarbeid med andre resultatenheter, og eksternt med kulturinstitusjoner, grupper av kulturaktører og organisasjoner.

Ved å benytte linkene til venstre vil du finne mer informasjon om avdelingen, dens ansvarsområder og tjenester som tilbys. Du vil også finne informasjon om kulturtilbud i Hamar kommune, idrett- og friluftsliv og tilbud til barn og unge. Linker til aktuelle sider i forhold til avdelingens virksomhet, er også å finne.

Kontaktinformasjon:
Kultursjef Morten Midtlien, tlf 412 17 421, epost: morten.midtlien@hamar.kommune.no
Tlf Servicekontoret 62 56 30 10, Postadresse: Hamar kommune, kultur, postboks 4063, 2306 Hamar.

Lenker:

Sist endret: 13.03.2017
|
|
|