Foto av strandlinja med stupetårnet. Foto fra SkyphotoBy, miljø og arbeid er ett av kommunalområdene i Hamar kommune. Mange tjenester er rettet mot publikum, og informasjon om de ulike tjenesteområdene finnes i sidemenyen. 

Kontaktinformasjon:

Kommunalsjef By, miljø og arbeid: Kjetil Wold Henriksen
Tlf: 62 56 30 10/ Mobil: 975 52 354 
Postadresse: Hamar kommune, Teknisk drift og utvikling, postboks 4063, 2306 Hamar.

E-post: postmottak@hamar.kommune.no

Se også vårt organisasjonskart for By, miljø og arbeid.

-------------------------------------------------------------------------

Mellomledere med e-postadresser: