Foto av strandlinja med stupetårnet. Foto fra SkyphotoTeknisk drift og utbygging er en av resultatenhetene i Hamar kommune som har mange tjenester rettet mot publikum. Vårt ansvar ligger innenfor teknisk sektor.

Kontaktinformasjon:

Teknisk sjef: Kjetil Wold Henriksen
Tlf: 62 56 30 10 Fax: 62 56 30 02
Postadresse: Hamar kommune, Teknisk drift og utvikling, postboks 4063, 2306 Hamar.

Se også vårt organisasjonskart.

Noe du savner på våre sider?
Vi er avhengig av informasjon fra deg for å gjøre denne siden best mulig, så er det noe du savner eller synes vi burde endre på, send en e-post til postmottak@hamar.kommune.no

Epostadresser: