Organisasjonskart By, miljø og arbeidBy, miljø og arbeid er ett av kommunalområdene i Hamar kommune. Mange tjenester er rettet mot publikum, og informasjon om de ulike tjenesteområdene finnes i undermenyen. 

Kontaktinformasjon:
Kommunalsjef By, miljø og arbeid: Kjetil Wold Henriksen
Tlf: 62 56 30 10/ Mobil: 975 52 354 
Postadresse: Hamar kommune, By, miljø og arbeid, postboks 4063, 2306 Hamar.

E-post: postmottak@hamar.kommune.no

Se mer om hvordan Hamar kommune er organisert (pdf-fil)

Foto av strandlinja med stupetårnet. Foto fra Skyphoto

 

  


 
Mellomledere med e-postadresser: