Bygg- og eiendomsoppgavene i Hamar kommune er en del av Teknisk drift og utbygging. Enheten har ansvar for å forvalte og vedlikeholde kommunens tjenestebygg, boliger samt andre eiendommer. 

Kontaktinformasjon:
Leder Byggforvaltningen: Arne Arnesen
Tlf: 951 91 628,  Postadresse: Hamar kommune, TDU, Byggforvaltningen, PB 4063, 2306 Hamar.

Ansvaret for tomter, ligger hos staben:
Atle Ingvald Livgard, Rådgiver, Tlf. 905 77 887

Lenke og Epostadresser: