Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Byggforvaltning og eiendom

Bygg- og eiendomsoppgavene i Hamar kommune er en del av Teknisk drift og utbygging. Enheten har ansvar for å forvalte og vedlikeholde kommunens tjenestebygg, boliger samt andre eiendommer. I tillegg har avdelingen ansvar for drift av flyplassen. 

Kontaktinformasjon:
Leder Byggforvaltningen: Arne Arnesen
Tlf: 951 91 628,  Postadresse: Hamar kommune, TDU, Byggforvaltningen, PB 4063, 2306 Hamar.

Ansvaret for tomter, ligger hos staben:
Atle Ingvald Livgard, Rådgiver, Tlf. 905 77 887

Lenke og Epostadresser:

Sist endret: 24.02.2017
|
|
|
  • Hvit røykvarsler.

    Husk røykvarsler-påbudet!

    Alle boliger skal ha minst én godkjent røykvarsler eller et FG-godkjent brannalarmanlegg. 1. desember er røykvarslerdagen, og en god rutine er å bytte batterier i røykvarsleren denne dagen.

  • Skråfoto av Hamardomen

    Skråfoto av Strandsonen

    I kartløsningen til Hamar kommune kan du gå inn og se flyfoto av hele strandsonen. Bildene er såkalte skråfotos, og man kan velge stort eller lite utsnitt.