• Kartlegge og å gi god lindring av smerter og andre plagsomme symptomer, med bakgrunn i både fysiske, psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle forhold.
 • Å bidra til best mulig livskvalitet for pasienten, med fokus på pasientens individuelle behov, integritet og verdighet.
 • Skape verdighet og tid for pasient og pårørende
 • Gi støtte, hjelp og veiledning til pårørende
 • Enheten skal være en kunnskapsformidler til andre 

 

 
Hva gjør vi?  

 

 • God tid til samtaler
 • Symptomlindring
 • ESAS-registrering ukentlig
 • Kartlegging av ernæringsstatus
 • Legesamtale ukentlig pr pasient
 • Massasje
 • Musikk
 • Terapeutisk berøring
 • Frivillige inne i avdelingen
 • Støtte til pårørende
 • Bidra til en verdig avslutning på livet