Solhellinga 4Solhellinga 4,
2315 Hamar

Kontakt: 

 • Solhellinga 4, tlf. 62 56 38 61
 • Arbeidslagsleder Rita Bryhni, tlf.: 917 71 564
 • Soneleder Stine Spangen, tlf. 948 61 214 

Solhellinga 4 er en omsorgsbolig for utviklingshemmede. Boligen er bygget slik at det er 5 leiligheter under samme tak på ett plan hvorav den ene leiligheten brukes som personalbase.

I Solhellinga 4 har vi

 • Oljeturnus: Turnusen går over 6 uker med arbeid hver 3. helg. For 100 % stillinger innebærer dette 213 timer på 6 uker, med vakter som går fra 08.00-21.00. Det jobbes i utgangspunktet i 4 dager på jobb, 7 dager fri, 4 dager på jobb osv, men med ønsketurnus er det mulig å forandre på dette. Det er egne stillinger for nattevakter.
 • Individuell opplæring og oppfølging innenfor områder som målrettet miljøarbeid, Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9, fysisk konflikthåndtering, etikk, psykiatri m.m.
 • Faste medarbeider- og fagsamtaler
 • Bred faglig sammensatt personalgruppe med bl. annet aktivitører, assistenter, barnepleiere, lærere, sykepleiere, omsorgsarbeidere,  hjelpepleiere og vernepleiere.
 • Faste samarbeids- og  veiledningsmøter med bl. annet habiliteringstjeneste og dagtilbudene, pårørende og hjelpeverger.
 • Faste personal- og miljøterapeutmøter hvor bl.a. informasjon fra ledelsen, Kap. 9 og faglige problemstillinger knyttet til brukerne er faste saker.
 • Tilbud om kurs og fagdager

Om brukergruppa
I Solhellinga 4 er det en spennende og ressurskrevende brukergruppe med sammensatte utfordringer. Vi har  daglige, faglige diskusjoner og evalueringer.

 • Aktive brukere som følges på alle typer aktiviteter og tilbud som skole og jobb
 • Mulighet for aktivt friluftsliv
 • Ungt miljø

Om ansatte:

 • Ansatte er jevnt fordelt på kjønn og alder
 • Engasjert personalgruppe med brukerne i fokus
 • Stor takhøyde
 • Godt samhold og samarbeid mellom kollegaene

Rita Bryhni